Documentatiecentrum De Hooizolder

Bibliotheek en databank
Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis beschikt over een eigen documentatiecentrum in museum ’t Oude Slot: 'De Hooizolder'. Een bibliotheek van tientallen boeken en atlassen over Zeelst en (regionale) heemkundige onderwerpen en een computersysteem met toegang tot onze documentatie-databank. Daarin is inmiddels een schat aan uiteenlopende historische gegevens opgenomen, zoals:

  • archeologie van de omgeving
  • beeld- en geluidsdocumenten (ook interviews) over inwoners van en gebeurtenissen binnen ons woongebied
  • biografieverzamelingen en stamboombeschrijvingen van uit de woonomgeving komende personen
  • relevante gegevens over personen, zaken en namen

Vraag en antwoord
Wij dragen graag uit wat we al weten en gearchiveerd hebben over Zeelst. Wij zoeken ook graag samen met u naar meer antwoorden op uw en onze vragen. 'De Hooizolder' is het trefpunt voor iedereen die in de geschiedenis van Zeelst wil duiken. Wellicht kunt u uw verhaal of foto's eraan toevoegen. U bent van harte welkom een kijkje te nemen in onze documentatie, of gewoon wat 'over vroeger' te kletsen.

Openingstijden
Elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Thema's op zaterdag
Om het voor u en ons gemakkelijk te maken hebben we op elke zaterdagmiddag een bepaald onderwerp als speerpunt. Om onze achterban beter te kunnen bereiken zijn wij twee zaterdagen aanwezig in Huize Sele en een zaterdag op de Hooizolder.

elke 1e zaterdag van de maand in de recreatiezaal van Huize Sele van 14.00 uur tot 16.00 uuroude films bekijken en namen vastleggen

elke 3e zaterdag van de maand in de recreatiezaal van Huize Sele van 14.00 uur tot 16.00 uur: oude klassefoto's bekijken en namen vastleggen, bidprentjes en familiefoto's bekijken en scannen

Maar uiteraard kunt u op deze zaterdagen ook voor andere vragen en onderwerpen terecht.
 

Documentatiecentrum 'de Hooizolder'
Museum ’t Oude Slot
Hemelrijken 6
5502 HM Veldhoven
telefoon 040-2533160