In een hut op de Zeelster heide woonde eind 19e, begin 20e eeuw een kluizenaar, wel bekend als Peerke van Brussel.
Van die hut zijn twee foto’s bekend, een op een prentbriefkaart met alleen Peerke en een met de familie Bazelmans die zich liet fotograferen met Peerke voor zijn onderkomen.
Deze foto’s mochten niet ontbreken in de uitgave Post uit Zeelst, met prentbriefkaarten met een verhaal. Probleem was echter dat aan het verhaal over Peerke nog veel ontbrak, zelfs zijn identiteit.

De originele kaart van fotograaf Jan Bijnen uit Waalre van omstreeks 1900

Bij het zoeken naar informatie kwam ZSG in contact met Marita van Brussel die onderzoek had gedaan naar haar grootvader Henricus de Greef, alias Peerke van Brussel.
De bijdrage over Peerke in Post uit Zeelst (blz. 93 e.v.)is van haar.

Bijdrage aan Een Zeelster Slag
In dit project zijn of worden nog een aantal genealogieën (familielijnen) onderzocht. Bij de publicatie in 2020 is het de bedoeling om van elke genealogie een verhaal op te nemen van een markant figuur, die wat zegt over het leven van de mensen in die tijd.
Voor meer verhalen van haar hand zie haar website.
Marita is bereid gevonden om informatie te zoeken en de verhalen te schrijven. Zoals u op haar website kunt lezen sluit dit goed aan bij haar belangstelling en ambitie.