Archeologie

Archeologie te kijk

Zaterdag 11 december is archeoloog Johan Verspay in het Erfgoedpunt van Bibliotheek Veldhoven. Sinds september is daar een expositie over de opgravingen bij De Zilverackers te zien.

Tijdens deze zogenaamde inloopochtend is er tussen 10.30 en 12.00 uur gelegenheid om informatie in te winnen en vragen te stellen. De heer Verspay heeft in 2008 voor de Universiteit van Amsterdam de eerste opgraving in Zilverackers gedaan aan de Zandoerleseweg. Velen kennen hem nog van de rondleidingen die hij toen voor het publiek in het veld heeft gedaan. Onlangs heeft hij ook deelgenomen aan het proefsleuvenonderzoek, voor het gedeelte achter de Rabobank in Oerle. Hij is op dit moment bezig met het uitwerken van het vondstmateriaal. Met speciale interesse voor de landschapsarcheologie, gevonden markeringen van percelen, en het gevonden muntmateriaaL Vanaf het begin volgt de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis de opgravingen in het toekomstig woongebied De Zilverackers door deze fotografisch vast te leggen. Een impressie hiervan is in het Erfgoedpunt te zien. De fotograaf van de Stichting, Jos Kastelijns, werd in de gelegenheid gesteld ook vanuit de lucht opnames te maken, wat toch weer een bijzondere kijk geeft op het grote aantal proefsleuven in de Zilverackers, van de Kempencampus tot aan de Vleut. Ook enkele vondsten worden getoond, zoals een Engelse helm, het handvat van een bajonet, een karabijn en een stuk van een duizendponder.

De Ahrenberger, 8 december 2010