Archeologie, Expositie

Archeologie Zilverackers

Tentoonstelling archeologie
Erfgoedpunt Openbare Bibliotheek Veldhoven

De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis heeft vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 2011 in het Erfgoedpunt aandacht geschonken aan de archeologie in onze gemeente, in het bijzonder het grote vooronderzoek wat plaats heeft gevonden in het toekomstige woongebied de Zilverackers. Vanaf het begin volgt de Stichting de opgravingen door het fotografisch vast te leggen, en hiervan was op de tentoonstelling een impressie te zien.


Luchtfoto’s proefsleuven de Zilverackers

Onze  fotograaf Jos Kastelijns werd in de gelegenheid  gesteld ook vanuit de lucht opnames te maken, wat toch weer een bijzondere kijk geeft op het grote aantal proefsleuven in de Zilverackers, van de Kempencampus tot aan de Vlut.

Vondsten Explosieven Opruimingsdienst
Voorafgaand aan het archelogisch onderzoek is door de Explosieven Opruimingsdienst (EGC) het gehele bodemoppervlak onderzocht op mogelijk nog aanwezig gevaarlijk oorlogstuig. Enkele vondsten van de EGC  werden getoond, zoals een Engelse helm, het handvat van een bajonet, een karabijn en een stuk van een duizendponder.

Inloopochtend 18 september: archeologie studeren
Op de inloopochtend op zaterdag 18 september was Matthijs Kastelijns aanwezig om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Matthijs is geboren in Veldhoven en studeert archeologie in Leiden. Bachelor zomer 2010. Naast algemene vragen over archeologie kon hij een goed beeld schetsen van wat een studie archeologie zoal inhoudt, dus was deze inloopochtend ook zeker interessant voor jonge mensen met belangstelling voor het vak archeologie.

Inloopochtend 11 december: opgravingen Zilverackers
Op de inloopochtend op 11 december was Johan Verspay aanwezig. Johan heeft in 2008 voor de Universiteit van Amsterdam de eerste opgraving in Zilverackers gedaan aan de Zandoerleseweg. Velen kenden hem nog van de rondleidingen die hij toen voor het publiek in het veld heeft gedaan. Hij heeft hij ook deelgenomen aan het proefsleuvenonderzoek, voor het gedeelte achter de Rabobank in Oerle. Johan heeft het vondstmateriaal uitgewerkt. Met speciale interesse voor de landschapsarcheologie, gevonden markeringen van percelen, en het gevonden muntmateriaal.

Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in:
Een inheems-Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven)
Definitief archeologisch onderzoek in plangebied “Zilverakkers” gemeente Veldhoven, deelgebied Oerle-Zuid
Auteur: Mieke Hissel e.a.
ISBN 978-90-78863-67-0
ISSN 1569-1411

De resultaten van het cultuurlandschapsonderzoek zijn gebundeld in:
De archeologie van de Brabantse akkers
Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven
Een publicatie van het Amsterdams Archeologisch Centrum en Diachron UvA BV
Auteurs: F. Theuws, M. van der Heiden en J. Verspay
NUR 682
ISBN 978-90-78863-00-7
ISSN 1871-0387

De verzamelde data van het onderzoek, gericht op het agrarische landschap en dan met name de akkerdekken, kunt u hier bekijken.