Archeologie, Lezing

Recente archeologische ontwikkelingen in Veldhoven

IJzeren voorwerpen uit een voorraadpot (dolium) uit de Romeinse tijd.

Lezing van Fokko Kortlang op zondag 30 maart om 14.00 uur

Een Nieuw Verleden Voor Veldhoven
Veldhoven staat archeologisch al decennia bekend om zijn grafheuvels, Merovingische grafvelden en ‘t Oude Slot. Sinds 2008 zijn er in de Zilverackers, Oerle-Zuid en Habraken veel nieuwe archeologische ontdekkingen gedaan. Denk daarbij aan de inheems-romeinse nederzetting van Oerle-Zuid en de nog veel oudere huisplattegronden in Habraken. Met recht kan gezegd worden dat de oudste geschiedenis van Veldhoven opnieuw kan worden geschreven. De lezing zal vooral ingaan op deze nieuwe vondsten en de wijze waarop de gemeente Veldhoven met zijn verleden omgaat.

De pot op de foto hierboven is tijdens een explosievenonderzoek gevonden bij de ‘hal van Peelen’ aan de Zandoerleseweg. Thans zijn de voorwerpen tentoongesteld in het Noordbrabants Museum.

De spreker
Fokko Kortlang (Eindhoven) is archeoloog en heeft in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw actief deelgenomen aan veel opgravingen in de Kempen en Peelland, zoals de Romeinse Villa van Hoogeloon, de Middeleeuwse Nederzetting van Dommelen en het grootschalige onderzoek in Someren Waterdael. Sedert 2005 ondersteunt hij met zijn adviesbureau vele gemeenten en projectontwikkelaars bij archeologische vraagstukken. Vanaf 2009 is Fokko werkzaam ten behoeve van de gemeente Veldhoven op het gebied van archeologie, zoals beleidsondersteuning, coördinatie en toezicht bij onderzoeken.

Zondagmiddag 30 maart 14.00
De lezing is op zondagmiddag 30 maart a.s. om 14.00 uur in Museum ‘t Oude Slot, Hemelrijken 6, Veldhoven. De entree is € 4,- inclusief museumbezoek. Het verdient aanbeveling vooraf te reserveren. Dat kan bij Jan Bressers, tel. 040-2531416 of via de mail: janbressers@zeelstschrijftgeschiedenis.nl.