Archeologie, Lezing

Recente opgravingen in Veldhoven

Opgraven waterput aan de Kruisstraat

Lezing Jos van der Weerden op zondag 25 maart 2012

Op zondag 25 maart a.s. is Jos van der Weerden te gast bij Zeelst Schrijft Geschiedenis in Museum ‘t Oude Slot te Veldhoven. Van der Weerden is senior archeoloog bij het archeologisch onderzoeksbureau BAAC te ‘s-Hertogenbosch. Hij heeft een ruime ervaring met archeologische vondsten van IJzertijd tot Tweede Wereldoorlog. De laatste vijf jaar heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Veldhoven.


Jos van der Weerden

Het gaat daarbij onder andere om een uitgebreid proefsleuvenonderzoek op het industrieterrein De Habraken, waar sporen uit de Steentijd, de Bronstijd, de IJzertijd en de Middeleeuwen zijn aangetroffen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, toen het gebied deel uit maakte van het vliegveld Eindhoven. Andere onderzoeken hebben plaatsgevonden aan het Muggenhol, het Koningshof en de Meerstraat. Enkele grotere onderzoeken van de laatste jaren zijn de opgraving aan de Kruisstraat en het enorme proefsleuvenonderzoek in Oerle, waarvan BAAC een gedeelte heeft uitgevoerd.

Het onderzoek aan de Kruisstraat is uitgevoerd vanwege de bouw van het Gezondheidscentrum Zeelst (De Bolzen), pal naast restaurant The Fisherman. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd al duidelijk dat op het terrein sporen uit de Vroege Middeleeuwen aanwezig waren. Bij de definitieve opgraving kwamen een vrijwel complete huisplattegrond, een deel van een schuur en een waterput aan het licht. Het aanwezige aardewerk laat zien dat het erf tussen 850 en 900 na Christus in gebruik is geweest.

Het proefsleuvenonderzoek in Oerle maakte deel uit van de voorbereidingen voor het plan Zilverackers. Vanwege de grootte van het onderzoek  is het terrein in drie stukken opgedeeld. BAAC heeft hiervan het noordelijke gedeelte, tussen de Zandoerleseweg en de Scherpenering onderzocht. Dit terrein is circa 61 ha groot, waarvan ruim 40.000 m² door middel van proefsleuven is onderzocht. Er zijn ruin 4.000 vondsten geborgen. Er zijn 19 vindplaatsen gedefinieerd, waarvan er twee uit de Steentijd, acht uit de IJzertijd, drie uit de Romeinse tijd, vijf uit de Middeleeuwen en één uit de Nieuwe tijd stammen. Een aantal van deze vindplaatsen zal de komende jaren tijdens een vervolgonderzoek worden opgegraven.