Boek

Het verhaal van Frits Verhagen

Geboren te Veldhoven 27 sept. 1927, gevallen te Boemidjawa (Java) 22 jan 1949


Het verhaal van Frits Verhagen
Brit Verhagen

Enkele maanden geleden ontving ik van mijn oudste zus alle brieven die Frits tijdens zijn diensttijd naar onze ouders had gestuurd. Voor mij geheel onverwacht bleek dat hij ook nog een dagboek had bijgehouden vanaf zijn vertrek naar Nederlands-Indië.

Ook kwam ik verschillende brieven van familie, strijdmakkers, personen uit zijn militaire omgeving en familieleden daarvan tegen. Na deze gelezen te hebben, besloot ik om deze correspondentie samen met zijn dagboek te bundelen.

Al zoekend naar foto’s m familiealbums en oude archiefdozen kwamen nog heel wat foto’s van Frits te voorschijn, zowel uit zijn kindetjaren als wel uit zijn Indië-tijd en ook die zijn verwerkt in dit “dagboek”.

Brit Verhagen