Boek, Lezing

Boekpresentatie ‘Verloren Dorp’

Thieu Vlemmix signeert zijn boek 'Verloren Dorp'

Op 20 oktober j.l. vond in de bibliotheek van Veldhoven de presentatie plaats van het boek “Verloren dorp” van Thieu Vlemmix. Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze stichting.

Voor een grote schare enthousiaste toehoorders verzorgde Grard Snelders van onze stichting deze presentatie. Net als Thieu in zijn boek doet, refereerde Grard aan de typische kenmerken van de echte Zeelstenaar: volhardend en verschrikkelijk eigenwijs, een apart slag mensen. Wel kenmerken waarmee je een doel kunt bereiken, ook al gaat dat niet over gebaande wegen.

 

Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Lia Verheijen, de medewerkster van de bibliotheek, die verantwoordelijk is voor de activiteiten in het erfgoedpunt van de bibliotheek. Dit is een speciaal ingerichte hoek waar aandacht wordt geschonken aan de historie van Veldhoven.

De presentatie van het boek werd omlijst door vertellingen van verhalen van de schoolmeesters Rijken en Cuijpers, door Vertelclub Verve.

Het geheel werd afgesloten met een signeer sessie door Thieu, waarvoor erg veel belangstelling was. De verkoop van het boek verloopt inmiddels zo spectaculair dat met de uitgever al overleg gaande is over een tweede druk, omdat naar verwachting het boek over enkele dagen al uitverkocht zal zijn.

 

Voor onze stichting is dit ook een goede zaak omdat met Thieu is afgesproken dat het hele batige saldo van de opbrengst van het boek, ten goede komt aan onze stichting.

In het boek staat het Zeelst van vroeger centraal. Het beschrijft het dorp en zijn markante figuren uit de vijftiger en zestiger jaren, mensen van en uit het volk zoals Pietje van Keulen, barbier van Zilst, Januske de Post en Ant van Gerwen. Verhalen uit het leven van toen, opgetekend door Thieu Vlemmix, in samenwerking met onze Stichting. Een aantal van de verhalen uit het boek verscheen eerder in de reeks Zeelster Kroniek in het Veldhovens Weekblad en op deze website; u vindt ze hier.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en ook bij het secretariaat van de Stichting. De prijs bedraagt € 16,95.

Tentoonstelling
Voor de presentatie van het boek is 20 oktober gekozen omdat in het erfgoedpunt in de bibliotheek op dit moment een tentoonstelling is ingericht over twee Veldhovenaren uit het begin van de 20e eeuw die zich ook bezig hielden met het schrijven van cultuurhistorische verhalen. Het zijn de bekende bovenmeesters Cornelis Rijken uit Veldhoven en Jacques Cuijpers uit Zeelst.

Volksverhalen
Vertelclub Verve zal van 14.15 – 16.00 uur volksverhalen van hen voorlezen over een vuurman in Zandoerle, een weerwolf in Zeelst, kabouters in Veldhoven.