Archeologie, Boek

Bivak aan de Beerze – deel 2

Artefacten uit Westelbeers-Zuidwest

Het tweede deel van Bivak aan de Beerze is verschenen
Tussen 1967 en 1990 werden door jarenlange steentijdopgravingen in Westelbeers in totaal 8 mesolithische en laatpaleolithische concentraties opgegraven.
In 2000 kwam de eerste publicatie Bivak aan de Beerze uit. Hierin werd één concentratie, Westelbeers-ZW, met ruim 12.000 vondsten beschreven.
Eindelijk het is zover:  de publicatie van Bivak aan de Beerze deel 2 is een feit!

Wat staat er in?
Na een toelichting op de opgravingscontext worden de landschapsgenese en de geschiedenis van het langdurig wetenschappelijk archeologisch onderzoek volgens de opgravingsmethode van Ray Newell / Ton Vroomans beschreven.
Vakken van 2x2m werden met troffel in dambordpatroon opgegraven, vondsten werden driedimensionaal ingemeten en uitgegraven grond werd gezeefd. Bodemprofielen en grondsporen werden gefotografeerd en getekend en van elke vondst werden een 17-tal gegevens genoteerd.
Daarna volgt een gedetailleerde  beschrijving van de onderzoeksresultaten van een zevental deelgebieden, met in totaal bijna 22.000 (!) laat-paleolithische en mesolithische vondsten. Van elk gebied volgt er na een beschrijving van de typologie en aantallen van de artefacten, gebruikte grondstoffen, een ruimtelijke analyse met horizontale en verticale vondstspreidingen, spreiding van de werktuigen en functionele analyse, eventuele vuurhaarden en datering.

  • 135 pagina’s, 13 hoofdstukken
  •  talloze tabellen en figuren
  • bijna 300 artefacttekeningen
  • profiel- en vlaktekeningen
    o.a. van grondsporen van woonstructuren
  • uitgebreide appendix met staafdiagrammen, detailtabellen
    en een lijst van vuurhaarden en C-14 dateringen

Bivak aan de Beerze deel 2 mag beslist niet ontbreken in Uw boekenkast. Deze publicatie is bestemd voor alle (amateur)archeologen en andere liefhebbers van (steentijd)archeologie.

Bivak aan de Beerze – deel 2
Verslag van een steentijdopgraving
Auteurs:   Fred Snijders † en Jan Broertjes (redactie), Kees Bleyerveld, Pieter Dijkstra, Piet van Gisbergen, Jan Groels †, Anton van der  Lee
ISBN 978-90-825587-0-8
Uitgave van  Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, oktober 2016, Veldhoven.
Formaat A4, genaaid en gebrocheerd
Prijs: € 22,50

Bivak aan de Beerze – deel 1
is ook nog verkrijgbaar voor de prijs van € 7,50

Bestellen via  info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl