Boek

Een donderslag bij heldere hemel

19 september 1944 - De slachtoffers van het bombardement twee dagen eerder worden begraven.


Een donderslag bij heldere hemel
Nieuwe inzichten omtrent het bombardement op Zeelst op 17 september 1944

Tien jaar geleden schonk Zeelst Schrijft Geschiedenis aandacht aan het bombardement op 17 september 1944. Bij dit bombardement waren 19 doden te betreuren op Cobbeek en in de Heuvelstraat. In het patronaat was een tentoonstelling ingericht en daarnaast werd een boek en een DVD uitgebracht. Uit dat eerste boek en ook uit de interviews met nabestaanden komt het gevoel van de betrokkenen naar voren dat bij dit bombardement sprake moet zijn geweest van een noodlottige vergissing.

De bommen waren voor het vliegveld bedoeld. Hier stond niets wat gebombardeerd zou moeten worden, dus moest het wel een navigatiefout of iets dergelijks zijn geweest.


De werkelijke reden

Onlangs hebben wij de beschikking gekregen over de militaire gegevens van de geallieerden uit die tijd. Uit die militaire gegevens blijkt de werkelijke reden:
de geallieerden gingen uit van Duits afweergeschut op ‘t Heike. Dit geschut moest worden uitgeschakeld in de voorbereiding van de operatie Market Garden. In het boek wordt hier tot in detail op ingegaan.

Vanwege stadsuitbreiding is van het oude Cobbeek thans niets meer te zien. Wat bleef is het grafmonument op het kerkhof in Zeelst en de herinneringen van de nabestaanden en ooggetuigen. De grootste ramp in de gemeente Veldhoven is voor haar inwoners onzichtbaar. Naast het uitbrengen van dit boek en een lespakket voor de basisscholen schenkt het de Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis veel voldoening dat zij, 70 jaar nadat het bombardement plaatsvond, aan de Veldhovense gemeenschap een kunstwerk kan aanbieden als blijvende herinnering aan die gebeurtenis.

70 pagina’s, uitgave september 2014
Uitverkocht – Bekijk  de online versie van het boek