Archeologie, Boek

Boekpresentatie en reünie

De begroetingen begonnen buiten al

Op zondag 16 oktober 2016 werd in ’t Oude Slot het 2e deel van het boek ‘Bivak aan de Beerze’ gepresenteerd. Bovendien was de middag een reünie van de oud-leden van de archeologie-vereniging ’t Oude Slot. 

Voor velen was de aankomst op ’t Oude Slot een weerzien van elkaar, maar ook van het gebouw waarin  menig lid van de archeologische vereniging in het verleden veel tijd en energie heeft gestoken.


Een hartelijk weerzien in ‘t Slot na jaren


Er kwamen al snel oude foto’s te voorschijn

Nico Arts blikt terug
Na een welkomstwoord van Wim Silverentand, de voorzitter van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, haalt Nico Arts over zijn tijd als lid van de archeologische vereniging herinneringen op. Hij begint met het verhaal hoe hij als 15-jarige scholier bij een opgraving op de Pietershoek heeft gevraagd of hij ook mee mocht doen. Verder doorliep hij de activiteiten van de vereniging aan de hand van vele foto’s in zijn presentatie. Uit zijn verhaal werd duidelijk dat van de jonge garde er een achttal archeologie heeft gestudeerd en drie van hen hoogleraar zijn geworden.


Nico Arts heeft het ook over de opgravingen aan de Beerze

Ook in de hierop volgende pauze werden foto’s uit de oude doos vertoond, die weer aanleiding gaven tot het ophalen van herinneringen.


In de pauze gingen de gesprekken weer verder


Trudy en Evert Vinkenborg zorgden voor de muzikale omlijsting

Kees Bleijerveld over de afronding van het project
De laatste voorzitter van de archeologische vereniging, Kees Bleijerveld. Hij vertelde over de opgraving in Westelbeers en andere activiteiten. Dat  de steentijdarcheologie door enkele beroepsmensen en de vele amateurs van de vereniging nog min of meer moest worden uitgevonden. De methode van opgraven moest nog worden ontwikkeld en vooral de invoer van de grote hoeveelheden gegevens was in de tijd van de ponskaarten ondoenlijk. Voor de statistische analyse van de vondsten kwamen pas mogelijkheden in het pc-tijdperk, toen de data door de leden zelf konden worden ingevoerd. Ook toen was het nog een zeer tijdrovende activiteit. Dit zou mede kunnen verklaren waarom het tot 2016 duurde voordat het project kon worden afgerond.

Vervolgens werden de eerste exemplaren van de het 2e deel van het boek ‘Bivak aan de Beerze’ door Kees Bleijerveld uitgereikt aan de weduwen van Jan Groels, Fred Snijders en Jos Deeben.


De eerste exemplaren werden uitgereikt aan aan mevr. Groels, mevr. Snijders en mevr. Deeben.


Een vierde exemplaar werd overhandigd aan wethouder van Hoek van de gemeente Oirschot, waar Westelbeers nu deel van uitmaakt

De rol van Zeelst Schrijft Geschiedenis
In 2010 is de archeologische vereniging niet levensvatbaar meer, gezien het geringe aantal overgebleven leden en hun gevorderde leeftijd. De vereniging is toen opgeheven. Een deel van de activiteiten is toen overgenomen door Zeelst Schrijft Geschiedenis. Daarbij hoorde ook het mede mogelijk maken van de publicatie van deel 2 van Bivak aan de Beerze.


Alle aanwezigen kregen een exemplaar van de nieuwe publicatie


We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde bijeenkomst