Boek

Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester – Deel I

Na jaren van voorbereiding presenteert Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis met veel trots en voldoening dit tweedelige, rijk geïllustreerde boek (met DVD) over het leven en werk van Jacques Cuijpers (1850-1926).

Cuijpers, die oorspronkelijk uit Limburg kwam, was van 1883 tot 1913 hoofd van de openbare lagere school in Zeelst. In diezelfde tijd verzamelde hij allerlei interessante zaken op het gebied van de Brabantse en Limburgse taal- en volkskunde. Hij publiceerde talloze volks-verhalen, kinderrijmen, spreuken, gezegden, klokopschriften, en schreef over allerlei lokale en regionale zeden en gebruiken, volksgeneeskunde, kalenderfeesten en dergelijke. Daarmee behoort Cuijpers tot de voorlopers van de hedendaagse heemkunde.

Cuijpers was ook een uitmuntend kalligraaf. In de periode tussen 1890 en 1910 voorzag hij tientallen verenigingen, personen en gebeurtenissen in zowel Brabant als Limburg van de prachtigste naamlijsten, oorkonden, diploma’s, gedachtenisprenten enzovoort.

Zijn verering voor Maria resulteerde in een drietal publicaties over Onze Lieve Vrouw ter Eik te Meerveldhoven (1888, 1889 en 1914). Samen met een drietal prachtige kalligrafieën van de vroegere bedevaartskapel maken ze integraal deel uit van dit boek.

Naast de teksten en kalligrafieën van Cuijpers bevat dit boek de bijdragen van een zestal specialisten die bereid waren ieder vanuit hun specifieke vakgebied het leven en werk van Cuijpers nader toe te lichten en in een bredere context te plaatsen. Zodoende beslaat dit boek uiteindelijk meer dan 600 pagina’s. De hoge resolutie scans op de DVD bieden u bovendien de mogelijkheid het kalligrafisch werk van Cuijpers tot in het kleinste detail te bekijken. Op deze manier onthult deze uitgave een niet te missen erfgoedschat voor ieder die belangstelling heeft voor het verleden van Brabant en/of Limburg.

Deel I bevat de biografie van Cuijpers geschreven door Frank van der Maden en de hoofdstukken over Taalkunde van Jos Swanenberg (Brabants) en Ton van de Wijngaard (Limburgs),over Volksverhalen van Willem de Blécourt, over Zeden en Gebruiken van Cor van der Heijden en over Kinderrijmen van Jant van der Weg. Hun bijdragen worden afgewisseld door de originele teksten van Cuijpers, waardoor ze de lezer als het ware door zijn werk leiden.