Boek

Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester – Deel II

Cuijpers, die oorspronkelijk uit Limburg kwam, was van 1883 tot 1913 hoofd van de openbare lagere school in Zeelst. In diezelfde tijd verzamelde hij allerlei interessante zaken op het gebied van de Brabantse en Limburgse taal- en volkskunde. Hij publiceerde talloze volks-verhalen, kinderrijmen, spreuken, gezegden, klokopschriften, en schreef over allerlei lokale
en regionale zeden en gebruiken, volksgeneeskunde, kalenderfeesten en dergelijke.
Daarmee behoort Cuijpers tot de voorlopers van de hedendaagse heemkunde.

Cuijpers was ook een uitmuntend kalligraaf. In de periode tussen 1890 en 1910 voorzag hij tientallen verenigingen, personen en gebeurtenissen in zowel Brabant als Limburg van  de prachtigste naamlijsten, oorkonden, diploma’s, gedachtenisprenten enzovoort.

Zijn verering voor Maria resulteerde in een drietal publicaties over Onze Lieve Vrouw ter Eik te Meerveldhoven (1888, 1889 en 1914). Samen met een drietal prachtige kalligrafieën van de vroegere bedevaartskapel maken ze integraal deel uit van dit boek.

Naast de teksten en kalligrafieën van Cuijpers bevat dit boek de bijdragen van een zestal specialisten die bereid waren ieder vanuit hun specifieke vakgebied het leven en werk van Cuijpers nader toe te lichten en in een bredere context te plaatsen. Zodoende beslaat dit boek uiteindelijk meer dan 600 pagina’s. De hoge resolutie scans op de DVD bieden u bovendien de mogelijkheid het kalligrafisch werk van Cuijpers tot in het kleinste detail te bekijken. Op deze manier onthult deze uitgave een niet te missen erfgoedschat voor ieder die belangstelling heeft voor het verleden van Brabant en/of Limburg.

Deel II is voor een belangrijk deel gewijd aan het handschrift en kalligrafisch werk van Cuijpers met een inleidend hoofdstuk van Albert Pennings, een beschrijving van alle kalligrafische werken voor zover op dit moment bekend en een integrale weergave van een aantal bijzondere handschriften van Cuijpers. Daarnaast bevat dit deel de boekjes die Mariavereerder Cuijpers maakte over het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw ter Eik te Meerveldhoven, dat in 2014 750 jaar bestaat.