Boek, Uit de pers

Jacques Cuijpers, speurtocht naar zijn werk

Een viertal artikelen door Frank van der Maden, gepubliceerd in De Ahrenberger in de aanloop naar de presentatie van boek en expositie ‘Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester’ op 11 december 2014.

Aflevering 4
Jacques Cuijpers, de speurtocht naar zijn werk

Al meer dan vijf jaar duurt de speurtocht van Zeelst Schrijft Geschiedenis (ZSG) naar Cuijpers’ leven en werk. Allerlei wegen zijn bewandeld. Van het opsporen van nog levende familieleden, het uitpluizen van archieven en het doorspitten van oude kranten, boeken en tijdschriften, tot het bellen en mailen met potentiële eigenaren en beheerders. Soms tevergeefs, maar gelukkig ook regelmatig met succes. Zo dateert de laatste vondst, de Naamlijst Harmonie Phileutonia, pas van enkele weken geleden. Uiteindelijk met als resultaat een schat aan informatie en materiaal van en over Cuijpers. Volop foto’s, kalligrafieën en teksten om een prachtig boek plus DVD van te maken.

Toch zijn er nog een aantal werken van Cuijpers waar we nog steeds naar op zoek zijn. Zo prijkt op een prachtige groepsfoto uit 1901 ook een monumentaal kalligrafisch werk van Cuijpers’ hand. In de Meierijsche Courant staat te lezen dat het een huldeblijk is aan de jubilerende Firma Wed. van Nuenen en Zn in Meerveldhoven. Ondanks allerlei naspeuringen is op dit moment niet bekend of het origineel nog bestaat en zo ja, waar het zich bevindt. Dat geldt ook voor diverse andere kalligrafieën die Cuijpers gemaakt heeft o.a. voor de jubilerende Stratumse pastoor Dijkmans, voor baron Van Wijnbergen en voor het kasteleinsechtpaar van café De Reizende Man.

Uit krantenberichten weten we dat Cuijpers ze gemaakt heeft, maar of ze nog bestaan en waar ze  gebleven zijn, is onbekend. Vandaar dat alle beschikbare gegevens in het nieuwe boek staat in de hoop dat ze alsnog naar de originele werken zullen leiden. Gezien de pracht van de wel getraceerde werken kijken we met veel belangstelling naar uit naar dat moment. Weet u meer, neem dan contact op via info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl of bel met Jan Bressers (040-2531416).