Boek

Kadastrale Atlas

Een van de 21 sectiekaarten van 1832 met de situering en het gebruik van percelen en gebouwen.

Kadastrale Atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven en Zeelst in 1832
3e druk, uitgave augustus 2005

De 21 sectiekaarten van 1832, die de hele huidige gemeente ‘Groot Veldhoven’ omvatten, en de daarbij behorende gegevens van de OAT-lijsten, Minuutplans, en Tabel Nr 5, zijn uitgewerkt en voor allerlei doeleinden te raadplegen. De kaarten tonen de situering en het gebruik van percelen en gebouwen. In een uitgebreid kleurenlegenda wordt aangegeven: bouwland, weiland, hooiland, tuin, boomgaard, bomen, hakhout, dennenbos, heide, water, moeras, erf/plein, straat/weg, huizen,bakhuis, schuur, school, kerkhof, kerk/kapel en voetpad.