Boek, Lezing

Boek ‘Post uit Zeelst’ gepresenteerd

 • Onze voorzitter Wim Silverentand heet alle genodigden welkom

 • Wim staat eerst nog even stil bij het overlijden op 16 november j.l. van ons oud-bestuurslid Piet Vermeulen

 • Ad Dams verzorgt de presentatie van het boek en licht de prentbriefkaarten toe

 • Mevrouw Scheepers-Bergman vult Ad enthousiast aan. Rechts van haar Joke Scheepers-van Beers.

 • Yvonne van der Maden ontmoet een oude bekende

 • Tinus Vogels, 25 jaar postbode in Zeelst, onderbreekt Ad in zijn presentatie

 • Tinus heeft een postpakket voor Riny Pepels, de weduwe van Frank van der Maden, bij zich. Op de achtergrond Ad, de broer van Frank.

 • Blij verrast neemt Riny de envelop in ontvangst

 • Riny bekijkt de post van Tinus: het eerste exemplaar van het nieuwe boek 'Post uit Zeelst'

 • Riny toont Frank's familie en de ander genodigden het nieuwe boek

 • Riny spreekt haar waardering uit. Ook Frank's zus in Italië kijkt en luistert mee via een Skype-verbinding.

 • Bloemen voor Riny

 • Mieke van Dijk-de Bont, dochter van Adriaan de Bont, in de zestiger jaren werkzaam op het postkantoor bij haar vader aan de Blaarthemseweg

 • Jose van den Boomen-Voeten, in de zeventiger jaren werkzaam bij het postagentschap Louwers in de Heuvelstraat

 • Mevrouw Louwers vertelt over het werk in het postagentschap

 • Antoon Kerkhofs, in Zeelst beter bekend als Toon de Mulder, vertelt over zijn molen aan de Kapelstraat

 • Marita van Brussel vertelt over Peerke van Brussel, haar overgrootvader

 • Ad stelt de makers van het boek voor: Mieke Hurkx, Jan Bressers en Jan Keeris

 • Riny poseert met het boek en de makers ervan

 • Onder het aandachtige publiek zien we links Frans van Rooij, daarnaast Noud Sanders en Peer Waterschoot

 • Wim bedankt Ad voor zijn onderhoudende presentatie

 • Lieke Louwers van RSZK krijgt bloemen als dank voor de gastvrijheid die we in Ontmoetingscentrum Zeelst hebben genoten

 • Wim zorgt voor een vrolijke noot

 • Riny bedankt Mieke, Jan en Jan nog even persoonlijk

 • Marjo van de Vorst, Annelies Faassen-Roosen en haar zus Yvonne zijn druk met de verkoop van het boek

Met een gezellige bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Zeelst is zaterdag 25 november het nieuwe boek ‘Post uit Zeelst’ gepresenteerd. Het boek omvat de verzameling prentbriefkaarten van oud-voorzitter Frank van der Maden, overleden in december 2016.

Onder de genodigden waren uiteraard de naaste familieleden van Frank, maar ook nazaten van Januske de Post en Zeelster postagentschaphouders die in het boek voorkomen. Ook Marita van Brussel, kleindochter van kluizenaar Peerke van Brussel, met een bijzondere prentbriefkaart in het boek vertegenwoordigd, was een van de genodigden.

Ad Dams verzorgde een onderhoudende presentatie, met veel ruimte voor spontane herinneringen en anekdotes uit het publiek. Een nostalgisch postbode bood Riny, Frank’s weduwe, het eerste exemplaar van het boek aan. Marita van Brussel vertelde over de levenswandel van Peerke van Brussel.

Na de presentatie werd er nog gezellig nagepraat, en vond het boek meteen al gretig aftrek.

Foto’s: Ted Willemsen