Boek, DVD

Publicatie Jacques Cuijpers

Na jaren voorbereiding presenteert Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis een speciale cassette met twee rijk geïllustreerde boeken met DVD over het leven en werk van Jacques Cuijpers (1850-1926).

Frank van der Maden en Piet Vermeulen van Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis hebben de afgelopen jaren getracht zoveel mogelijk werk van Cuijpers te verzamelen en in kaart te brengen, inclusief zijn kalligrafische werken. Een zestal specialisten vonden ze bereid om het leven en werk van Cuijpers en de betekenis ervan vanuit hun vakgebied toe te lichten. Meer hierover vindt u in de flyer.

Cassette met 2 rijk geïllustreerde boeken met DVD
De cassette waarin u het resultaat vindt van hun werk samen met de teksten en kalligrafische werken van Cuijpers bestaat uit twee boeken met een DVD, in totaal meer dan 600 pagina’s. De hoge resolutie scans op de DVD bieden u bovendien de mogelijkheid de kalligrafische werken van Cuijpers tot in het kleinste detail te bekijken. Deze cassette is een niet te missen erfgoedschatkamer voor ieder die belangstelling heeft voor de Brabantse en Limburgse geschiedenis, taal- en volkskunde.


Klik op de boekcovers om een beknopte samenvatting van het boek te downloaden.

Bestellen
De verkoopprijs van de cassette bedraagt € 49,50 (excl. verzendkosten). De verzendkosten bedragen € 10,60, maar u kunt de cassette natuurlijk ook persoonlijk komen ophalen. Het bedrag kan worden overgemaakt op:
NL22RABO 0103244131 t.n.v. Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis o.v.v. ‘Jacques Cuijpers’.

Expositie kalligrafische werken
Onze zoektocht naar het werk van Jacques Cuijpers heeft geleid tot een prachtige kalligrafische expositie in museum ‘t Oude Slot. In de tentoonstelling niet alleen aandacht voor de meesterkalligraaf en zijn werk, maar ook een inkijkje in het speurwerk van onze heemkundekring om de werken en de achtergronden ervan terug te vinden. Het fraaie boek dat bij deze tentoonstelling verschijnt, is nu al een collectors-item. Bekijk hier een impressie van de expositie.

Jacques Cuijpers
Cuijpers was van 1883 tot 1913 hoofd van de openbare lagere school in Zeelst. In die periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de Brabantse en Limburgse taal- en volkskunde. Zo publiceerde hij over het dialect van Neeritter (waar hij vandaan kwam) en van Zeelst (dat zijn tweede thuis werd), verzamelde hij in de hele regio volksverhalen, kinderrijmen, spreuken, gezegden en klokopschriften, en schreef hij bovendien over allerlei regionale zeden en gebruiken, volksgeneeskundige zaken, kalenderfeesten en de Mariaverering in Meerveldhoven.


Jacques Cuijpers als hulponderwijzer, met tuba bij L’Union fraternelle, en met zijn 2e vrouw Jo Bijnen en zoon Alex in de tuin van zijn ondewijzerswoning enkele jaren voor zijn pensionering.


De eerste bladzijde van het 283 pagina’s tellende manuscript met volksverhalen, rijmen, spreuken en gezegden, en beschrijvingen van zeden en gebruiken in Noord-Brabant en Limburg.

Daarnaast was hij een uitmuntend kalligraaf. In de periode tussen 1890 en 1910 sierde hij tientallen verenigingen, personen en gebeurtenissen op met de prachtigste naamlijsten, oorkonden, diploma’s, gedachtenisprenten etc.

 


Door Cuijpers gekalligrafeerd canonbord t.g.v. het jubileum van pastoor Mommersteeg in 1902.


Maria en de kapel O.L. Vrouw ter Eik te Meerveldhoven nemen in het leven en de geloofsbeleving van Cuijpers een bijzondere plaats in.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van: