Boek

Veldhoven, van Toterfout tot heden

Gerestaureerde grafheuvel uit de Bronstijd op Toterfout.

Een boek over de hele geschiedenis van Veldhoven, waarbij alle kerkdorpen van de huidige gemeente behandeld worden. Voor dit boek is veel nieuw onderzoek verricht in archieven, waaronder die van de abdijen van Lorsch, Echternach, Sint-Truiden, Tongerlo en Postel. Het boek geeft een helder en voor iedereen begrijpelijk beeld van de geschiedenis vanaf het vroegste begin tot nu toe.

Per hoofdstuk wordt een periode behandeld. Van vrijwel iedere periode worden telkens terugkerende onderwerpen ter sprake gebracht, te weten: bevolking, familienamen, historische geografie, politiek, bestuur, godsdienst, onderwijs, sociaal-economische ontwikkelingen en het verenigingsleven.

Van iedere periode komen interessante zaken ter sprake, zoals de Merovingische grafvelden, de band tussen Meerveldhoven en de abdij van Lorsch, de betekenis van
de heren van Boxtel binnen Veldhoven, de bedevaarten naar Meerveldhoven,
het ontstaan van de heerlijkheden in de 16de eeuw, de plunderingen door troepen in de 80-jarige oorlog, de grote armoede in de 18de eeuw, dorpsbranden, de gilden
in de verschillende kerkdorpen, de schuurkerken, de textielnijverheid, de opkomst
van de industrie, steenbakkerijen, stomerijen, sigarenfabrieken, de gemeentelijke samenvoeging van 1921, de ontwikkeling van het verenigingsleven, de boeren-organisaties, de opkomst van de politieke partijen, het vliegveld Welschap, de Tweede Wereldoorlog, de invoering van het bijzonder onderwijs, moderne industrie, uitbreidingsplannen en nog veel meer. Met name de 20ste eeuw krijgt in het boek veel aandacht.

Jean Coenen
Drs. Jean Coenen (Eindhoven 1956) is streekhistoricus en leraar geschiedenis aan het Lorentz Casimirlyceum in Eindhoven. Hij studeerde geschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht van 1975 tot en met 1981. Zijn doctoraalscriptie ging over de schouten en secretarissen van Peelland van 1629 tot 1795. Zijn belangstelling voor de geschiedenis van de eigen streek bleek dus al vroeg. In 1982 werkte hij op de KMA in Breda bij de afdeling militaire geschiedenis en strategie. Van 1983 tot en met 1997 gaf hij les aan het Helmonds Avondcollege, het huidige ROC Ter Aa, sector Vavo. Gedurende 17 jaar was hij jurylid van het voormalige ‘streekspel’ van Omroep Brabant. In 1984 richtte hij het Bureau voor Regionaal Historisch Onderzoek op, dat is gevestigd in Maasbracht, waar Jean Coenen sinds 1998 woont. Eerder schreef hij onder meer boeken over de geschiedenis van Asten, Geldrop, Aarle-Rixtel, Heeze, Leende, Son, Best, Nuenen, Someren, Boxtel en Mierlo. Dit jaar komt er nog een boek uit over Weert.

Veldhoven, van Toterfout tot heden 
480 pagina’s met ruim 400 afbeeldingen, vele oude foto’s en kaarten
uitgave november 2006