Boek

Zeelster Cafés

Cafe Willeke van der Linden aan de Kruisstraat, 1930

Eindelijk is het dan zover. Na de middenstand, het boerenleven, de kadastrale atlas, het bombardement, het kerkelijk leven en de nijverheid is het nu de beurt aan de Zeelster cafés.


Zeelster Cafés
Bier mee suiker, lekker sakkerdie!

Wie kent ze nog, de namen van Driekse Kuipers (De Kleine Man), Willeke van Gestel, Boogers (De Gouden Appel), Eliens, Van Keulen, Lukken en Scheepers. De oudere Zeelstenaren klinken ze nog steeds vertrouwd in de oren, jongeren halen verbaasd de schouders op. Voor hen zijn het cafénamen als Manhattan, Den Hoek, ‘t Stuupke, Sint Joris en Willem van Oranje, die hun hart sneller doen slaan; zonder dat ze weten dat het vaak om dezelfde cafépanden gaat, waar hun ouders en grootouders ook al kind aan huis waren.

Dit boek geeft een uitvoerig overzicht van alle cafés die er de afgelopen 200 jaar in Zeelst geweest zijn. Dat zijn er nogal wat geweest; alles bij elkaar op zo’n 50 verschillende locaties. Met als gevolg dat in dit boek in woord en beeld een bonte verzameling cafés en kasteleins de revue passeert: van de oudst bekende, maar helaas niet meer bestaande, herberg De (Keizers)Kroon op de Blaarthemseweg tot de jongste telg uit de Zeelster caféhistorie: Willem van Oranje bij de kiosk.

Wat daarbij in het oog springt is de grote betekenis die het verenigingsleven heeft voor de cafés en omgekeerd de belangrijke rol die cafés in de historie van de verenigingen in Zeelst speelt. Veel verenigingen hebben er niet alleen hun thuis, ze zijn er vaak ook geboren. Vandaar ook dat al die verenigingen in dit boek uitvoerig aan bod komen: samen vormen ze een bonte stoet van gilden, handboog-, muziek-, toneel-, duiven-, honden- en konijnenverenigingen tot de biljart-, (zaal)voetbal- en dartsclubs.

Daarnaast zijn er de lokale brouwerijen (tot circa 1900), het jaarlijkse carnaval en de kermis. Alledrie zijn ze nauw verweven met het plaatselijk cafégebeuren en komen in dit boek dan ook ruimschoots ter sprake.

Zo blijft ‘Zeelster Cafés’ niet alleen beperkt tot de cafés, maar biedt het tevens een prachtig inkijkje in het Zeelster dorpsleven in de afgelopen 200 jaar en laat het zien dat het Zeelster cafégebeuren meer inhoudt dan men in eerste instantie vaak geneigd is te denken.

Anno 2013 vervullen de Zeelster cafés nog steeds een belangrijke rol in het Zeelster dorpsleven en zijn ze een gezichtsbepalende factor in het centrum
van Zeelst. Hoe lang dat zo zal blijven en of hun rol in het Zeelster dorpsleven de komende decennia er net zo kleurrijk uit zal zien als de afgelopen eeuw,
dat zal de toekomst uitwijzen. Laten we in ieder geval hopen dat de recente herinrichting van het centrum van Zeelst ook het Zeelster dorps- en caféleven
weer nieuwe impulsen zal geven, zodat de Zeelster heemkundigen over
100 jaar weer zo’n kleurrijk boek kunnen uitbrengen.

PROOST!

232 pagina’s in kleur, formaat A4, uitgave sept 2013
Prijs € 24,95