Boek

Zeelster kerkelijk leven

Op weg naar de kerk voor de feestelijke viering van het 25-jarig pastoraat van pastoor van Welie.


Zeelster kerkelijk leven

De Heilige Willibrordusparochie

Een beschrijving van het kerkelijk leven in Zeelst van de voorbije eeuwen tot nu toe. Aan bod komen de kerkelijke tradities, processies, klooster, scholen en verenigingen, maar ook de geestelijken, kerkmeesters en kosters van de Willibrordusparochie. Verder is er aandacht voor de uit Zeelst afkomstige religieuzen die in de missie werken. De in het boek gebruikte informatie is veelal afkomstig uit het parochie-archief. Het is de eerste keer dat er over de geschiedenis van de parochie een boek verschijnt. De presentatie van het boek viel precies samen met het eeuwfeest van de nieuwe spits op de kerktoren.

Het parochie-archief dat op de pastorie aanwezig is leverde veel interessante gegevens op. Het is een belangrijke informatiebron gebleken om een goede kijk te krijgen op de geschiedenis van het kerkelijk leven in Zeelst. De historie begint rond 1390, al is de overlevering uit die tijd summier. Vanaf 1796 is veel historisch materiaal aangetroffen, dat in combinatie met hetgeen de Zeelster bevolking boven tafel wist te krijgen een totaaloverzicht oplevert.

Het boek bevat vele foto’s, deels in full colour, tekeningen, geschriften, prentjes e.d.
176 pagina’s, deels in kleur, formaat A4, uitgave september 2007