Boek

Zeelster Nijverheid

Piet Rombouts & Zonen - Atelier voor Ambachtelijke Kunst


Boek Zeelster Nijverheid

Van kleine nijverheid naar grote bedrijvigheid

Het boek geeft een uitvoerig overzicht van de industriële ontwikkeling van Zeelst. In woord en beeld passeert een breed scala aan bedrijvigheid de revue: van de ambachtelijke textielwever medio 19e eeuw tot de digitale vormgever in de grafische industrie aan het begin van de 21e eeuw.

Ontstaan in de marge van het boerenbedrijf komen vanaf 1850 respectievelijk de textielnijverheid, de baksteenfabricage en de sigarenproductie tot ontwikkeling. De laatste groeit zelfs uit tot de grootste industrietak die Zeelst gekend heeft.

In dit boek komen niet alleen de grote bedrijven en de bekende namen (Bazelmans, Duc George) aan bod, ook is plaats ingeruimd voor allerlei andere bedrijven en bedrijfjes, die tezamen de Zeelster geschiedenis zo dynamisch en kleurrijk maken.

De teloorgang van de traditionele sectoren in de jaren 60 van de vorige eeuw betekent tevens de opkomst van een aantal nieuwe sectoren, zoals de bouwsector en de grafische industrie. De inwoners van Zeelst blijven niet bij de pakken neerzitten.

De huidige economische crisis is een extra reden om met belangstelling naar het industriële verleden te kijken. Zo kan men zien dat onze (voor)ouders voor heel wat hetere vuren hebben gestaan en bovendien dat de verschillen tussen vroeger en nu soms minder groot zijn dan men op het eerste gezicht vaak denkt.

200 pagina’s in full colour
vele (historische) foto’s en kaarten,
formaat A4, gebonden