Boeken

Post uit Zeelst
Een verzameling nostalgische prentbriefkaarten met een verhaal

Meer dan een collectie fraaie ansichtkaarten
Het laat zien hoe de dorpskern van Zeelst, met de cafés rond de Heuvel, de kerk en het klooster zich vanaf 1900 ontwikkelt zonder het typische dorpse karakter te
verliezen.  Andere kaarten laten het straatbeeld in de jaren 60 zien, met televisiemasten, vuilnisemmers en een openbare telefooncel. Ook het Peter Zuidkamp en het PIROC komen in de ansichtkaarten weer tot leven. Een bijzondere plek krijgt een oude prentbriefkaart van Peerkes hut. Voor het eerst met het verhaal van deze mysterieuze kluizenaar op de Zeelstsche Heide. Korte verhalen over Januske de Post en de postkantoren van Adriaan de Bont en Leo Louwers completeren de rijk geïllustreerde schets van de Post uit Zeelst.

120 pagina’s – uitgave november 2017
Uitverkocht
Bekijk hier de online versie met zoekfunctie:


Met de knop rechtsonder in het bovenstaande plaatje wordt het boek op volledige schermbreedte weergegeven. Vervolgens kun je met de pijlen aan weerszijden van het scherm door het boek bladeren. Met de schuifregelaar rechtsonder op het scherm kun je inzoomen om alle details op de prentbriefkaarten goed te bekijken. Met de vergrootglas-knop  kun je het boek doorzoeken op (straat-)naam of jaartal.

Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester
Cassette met 2 rijk geïllustreerde boeken over het werk van Jacques Cuijpers, hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Zeelst. Met een DVD met zijn kalligrafisch werk in hoge resolutie.

Lees meer over de inhoud van deel I
Lees meer over de inhoud van deel II
Lees hier de recensies van het boek

In totaal 633 pagina’s, uitgave 2014
Prijs: € 49,50


Bivak aan de Beerze – deel 2
Verslag van een steentijdopgraving

Gedetailleerde  beschrijving van de onderzoeksresultaten van een zevental deelgebieden, met in totaal bijna 22.000 (!) laat-paleolithische en mesolithische vondsten.
Lees meer

Formaat A4, uitgave 2016
Prijs: € 22,50


Een donderslag bij heldere hemel
Nieuwe inzichten omtrent het bombardement op Zeelst op 17 september 1944

Uitgebracht in 2014 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Nieuwe inzichten omtrent het bombardement op Zeelst met veel informatie uit die tijd van geallieerde bronnen.
Lees meer

70 pagina’s, uitgave september 2014
Uitverkocht – Bekijk  de online versie van het boek


Zeelster cafés

Un potje bier mi suiker, lekker sakkerdie!

Een overzicht van alle Zeelster cafés en brouwerijen, in totaal meer dan 50! Inclusief het oudste, niet meer bestaande café “De Kroon” anno 1750. Tientallen prachtige foto’s, ontroerende verhalen en opmerkelijke krantenberichten. Vele anecdotes uit het Zeelster uitgaansleven van de laatste 100 jaar. Meer dan 100 jaar Zeelster gezelligheid:over het rijke Zeelster verenigingsleven in de cafés; over de biljardvereniging, het handboogschieten, de wielrennerij, het zaalvoetbal en de dartclubs; over Zeelster Bier, Dommelsch, Hertog Jan, de Leeuw Bieren en allerlei andere dranken die de kelen van de Zeelsternaren smeerden; en nog veel meer.
Lees meer

232 pagina’s in kleur, formaat A4, uitgave sept 2013
Prijs: € 24,95


RK Woningbouwvereniging Sint Lucia Zeelst 1920-1965

Leo Loijen

Boek over de geschiedenis van de voormalige “RK Woningbouwvereniging Sint Lucia”, de eerste in de gemeente Veldhoven. Deze woningbouwvereniging bouwde begin jaren twintig van de vorige eeuw huizen in de Heuvelstraat en de Broekweg.
Lees meer

63 pagina’s, deels in kleur, uitgave april 2013
Prijs € 7,50Het verhaal van Frits Verhagen

Brit Verhagen

Frits Verhagen kwam op 22 januari 1949 nabij Boemidjawa, Java, om het leven. Hij was een van de 147 Veldhovenaren, die in de periode 1945-1950 vertrokken naar Indië, om te worden ingezet als militair. Vanaf het moment van inscheping op september 1948 tot aan 10 januari 1949 schreef Frits zo mogelijk dagelijks in zijn dagboek en 72 brieven aan zijn ouders.

formaat A4, uitgave apr 2011
Prijs: € 14,95


Die van Zeelst

Een onbuigzaam volk
Thieu Vlemmix

Vele mooie verhalen over bijzondere Zeelstenaren, zoals Jan van Beers en Cor Senders, de geschiedenis van het Zeelster toneel, de grote verenigingen uit Zeelst met een rijke historie zoals de harmonie, UNA, de gildes, en het (boeren)leven in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.
Lees meer

226 pagina’s, vele foto’s, uitgave okt 2010
UItverkocht


Zeelster Nijverheid

Van kleine nijverheid naar grote bedrijvigheid

Uitvoerig overzicht van de industriële ontwikkeling van Zeelst vanaf 1850: de textielnijverheid, de baksteenfabricage en de sigarenproductie (de grootste industrietak die Zeelst gekend heeft). Het boek beschrijft naast de bekende namen en grote bedrijven (Bazelmans, Duc George) ook allerlei andere bedrijven en bedrijfjes van recenter datum, die tezamen de Zeelster geschiedenis zo dynamisch en kleurrijk maken.
Lees meer

200 pagina’s in kleur, formaat A4, uitgave mei 2009
Prijs: € 20Verloren dorp
Het Zeelst van vroeger
Thieu Vlemmix

Verhalen uit het leven van toen, opgetekend door Thieu Vlemmix, in samenwerking met onze Stichting. Een aantal van de verhalen uit het boek verscheen eerder in de reeks Zeelster Kroniek in het Veldhovens Weekblad en op deze website.
Lees hier enkele verhalen uit het boek

uitgave oktober 2008
UItverkocht


Zeelster kerkelijk leven

De Heilige Willibrordusparochie

Een beschrijving van het kerkelijk leven in Zeelst van de voorbije eeuwen tot nu toe. Aan bod komen de kerkelijke tradities, processies, klooster, scholen en verenigingen, maar ook de geestelijken, kerkmeesters en kosters en uit Zeelst afkomstige religieuzen die in de missie werken.
Lees meer

176 pagina’s, deels in kleur, formaat A4, uitgave september 2007
Prijs: € 20


Veldhoven

Van Toterfout tot heden

Een overzicht van de geschiedenis van Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst door streekhistoricus Jean Coenen. Tot stand gekomen met medewerking van Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis.
Lees meer

480 pagina’s, uitgave november 2006
Uitverkocht


Zeelster Boerenleven
’t is mer ’n boeregat

Een overzicht van het boerenleven in Zeelst vanaf 1945 tot 1975. Van bijna alle boerderijen, die omstreeks deze tijd in Zeelst stonden, is een foto opgenomen. Daarnaast zijn de families, die omstreeks 1950 op deze adressen woonden, geportretteerd.
Lees meer

212 pagina’s, formaat A4, incl. kaart Zeelst 1950, uitgave juni 2005
Prijs: € 20


Kadastrale Atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832

Kaarten uit 1832 van de huidige gemeente ‘Groot Veldhoven’, met de daarbij behorende gegevens van OAT-lijsten, Minuutplans en Tabel No5. Situering en gebruik van percelen en gebouwen is zichtbaar gemaakt op kleurkaarten.
Bekijk hier de kaarten

228 pagina’s, formaat A4, 3e druk, uitgave augustus 2005
Uitverkocht


Zeelst in oorlogstijd

Uitgebracht in 2004 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Gedenkboek met persoonlijke herinneringen van nabestaanden en memoriaal van pastoor de Bont en pastoor van Welie.

28 pagina’s, 1e druk, uitgave september 2004,
2e druk, uitgave september 2014
Prijs € 5


Zeelstse Middenstand 1950-1980

Fotoboek naar aanleiding van de tentoonstelling Zeelster Zaken van 2-9 februari 2003 in het patronaat van Zeelst.

176 pagina’s, uitgave mei 2003
Uitverkocht


Bivak aan de Beerze

Publicatie van de vereniging Archeologische werkgroep ‘t Oude Slot, Veldhoven.
Verslag van de opgraving Westelbeers-ZW onder leiding van Drs. Jos Deeben (ROB).

87 pagina’s, uitgave 2000
Prijs: € 7,50


125 jaar L’UF 1871-1996

Memoriaal van harmonie L’Union Fraternelle Zeelst uitgebracht ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan in 1996. Hoewel geen productie van de Stichting, wel een uitvoerige en lezenswaardige beschrijving van de Zeelster muziekhistorie.

188 pagina’s, uitgave januari 1996
Prijs: € 7,50