Expositie

Huldeblijk linnenweverij Wed. J. van Nuenen & Zn

Het heuldeblijk met nazaten van de families van Nuenen en Cuijpers.

Begin mei 1901 is het groot feest in Meerveldhoven. Linnenweverij Wed. J. van Nuenen & Zn gevestigd aan de Provincialeweg hoek Waalresedijk viert haar 50-jarig bestaan. Ook het naburige Zeelst is nauw bij de festiviteiten betrokken. Daar heeft in 1851 achter het huidige café Manhattan aan de Kruisstraat (bij oudere generaties beter bekend als De Gouden Appel) de oprichting plaatsgevonden. In de jaren 1880 verhuist het bedrijf naar Meerveldhoven. De nauwe band met Zeelst blijft echter nog jaren bestaan.


In 1901 viert Linnenweverij Wed. J. van Nuenen & Zn haar 50-jarig bestaan.

Kalligrafische werken Jacques Cuijpers
Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum heeft de ‘Zeelstsche penteekenaar’ tevens hoofd van de lagere school Jacques Cuijpers een tweetal bijzondere kalligrafische werken gemaakt.

Monumentaal ‘Huldeblijk’ in opdracht van het personeel
Zo maakt hij in opdracht van het personeel een monumentaal, meer dan een meter hoog kalligrafisch werk als “Huldeblijk” aan de ondernemersfamilie Van Nuenen. Tot voor kort was dit werk alleen bekend van een foto waarop de ondernemers en het personeel op de dag van het jubileum vóór de fabriek vereeuwigd zijn.


In de monumentale kalligrafie zijn de familieportretten verwerkt.

Recentelijk is het heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, mede dankzij de familie Van Nuenen, gelukt om het originele werk op te sporen. Najaar 2015 is het werk enige tijd te zien in de etalage van Verhoeven Hoorcomfort, precies tegenover de plek waar de fabriek van Van Nuenen gestaan heeft.


Tijn Verhoeven met achter hem de poster met verdere uitleg over de industriële ontwikkelingen in Meerveldhoven in de 19e eeuw

Ondertussen heeft het ook een plekje gekregen op deze website, zodat u kunt blijven genieten van de inhoudelijke en artistieke rijkdom van dit werk.


Detail met een tekening van de gebouwen van de linnenweverij


De linnenweverij stond aan de Provincialeweg, recht tegenover het pand waar nu Verhoeven Hoorcomfort is gevestigd.


In 1959 wordt de oude weverij door brand verwoest.

Herinneringsalbum als persoonlijk geschenk
Een tweede werk dat Cuijpers bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum maakt is een persoonlijk geschenk “uit ware hoogachting” door hem aangeboden aan de firma. Het bestaat uit een herinneringsalbum, waarin Cuijpers in schoonschrift en rijkelijk versierd de teksten heeft genoteerd die op die heugelijke dag zijn uitgesproken, gezongen of als decoratie hebben gediend. Dit herinneringsalbum vormt een welkome aanvulling op het monumentale kalligrafische ‘huldeblijk’. Zo valt in een van de toespraken te lezen dat een deel van de festiviteiten zich die dag afspeelden in “den vanouds bekende Handboog” waar de firma begonnen was.


Enkele pagina’s uit het rijkelijk gedecoreerde herinneringsalbum

Pas onlangs ontdekt
Tot voor kort was het bestaan van het album nauwelijks bekend. Min of meer bij toeval is ZSG het onlangs op het spoor gekomen. In het recent verschenen boek over Jacques Cuijpers komt het dus nog niet voor, maar op deze website heeft u voortaan de mogelijkheid het door te bladeren en het tot in de kleinste details te bekijken.