Genealogie, Links

Marita van Brussel gaat ons meehelpen bij ‘Een Zeelster Slag’

In ons laatste boek ‘Post uit Zeelst’ staat een fraaie prentbriefkaart van de hut van kluizenaar Peerke van Brussel op de Zeelster heide. De originele prentbriefkaart van fotograaf Jan Bijnen uit Waalre mocht natuurlijk niet ontbreken in het boek. Probleem was echter dat er niet veel bekend was over Peerke en de hut. Bij het zoeken naar informatie kwamen we in contact met Marita van Brussel die onderzoek had gedaan naar haar grootvader Henricus de Greef, alias Peerke van Brussel. De bijdrage over Peerke in het boek is dan ook van haar hand.

De originele kaart van fotograaf Jan Bijnen uit Waalre van omstreeks 1900

Bijdrage aan het project ‘Een Zeelster Slag’
In dit project zijn of worden nog een aantal genealogieën (familielijnen) onderzocht. Bij de publicatie in 2020 is het de bedoeling om van elke genealogie een verhaal op te nemen van een markant figuur, die wat zegt over het leven van de mensen in die tijd. Marita is bereid gevonden om informatie te zoeken en de verhalen te schrijven. Zoals u op haar website vruger.nl kunt lezen, sluit dit goed aan bij haar belangstelling en ambitie.