Genealogie

Privacybescherming

Het project ‘een Zeelster slag’ is alleen mogelijk met de medewerking van de huidige afstammelingen van de oude bevolking van de parochie Zeelst-Meerveldhoven. Wij beschermen de privacy van de deelnemers op de volgende wijze.

Voor de privacy van het wetenschappelijke deel van het onderzoek is de onderzoeksleidster verantwoordelijk. Zij doet dit onbetaald, privé en onder eigen naam. Ter bescherming van de privacy van de levende nakomelingen in de diverse stammen zijn de volgende maatregelen genomen:

  1. De namen van levende nakomelingen zijn niet openbaar gemaakt. Indien noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens zijn zij vervangen door respectievelijk ‘dochter’ en ‘zoon’ plus de achternaam maar zonder precieze opgave van geboorte- of huwelijksgegevens. Ook zijn de adressen (post en email) van de levende nakomelingen en links naar hun websites uit de publieke genealogische database verwijderd.
  2. Het haplotype-onderzoek is dubbel geanonimiseerd. Allereerst zijn de stalen aangeboden aan Genographic zonder registratie (dus anoniem ). Verder zijn ze allen verzonden onder dezelfde naam: die van de onderzoeksleidster. De relatie tussen code en naam is niet opgenomen in de database, maar afzonderlijk gehouden. In het publieke deel van de genealogische gegevens zijn de haplotypen verwijderd. De leveranciers van de stalen beslissen zelf met wie zij het haplotype resultaat willen delen en kunnen er ook voor kiezen hun anonimiteit op te heffen. Ter onderbouwing van de resultaten van het onderzoek zijn alle haplotypen wel opgenomen in de besloten, afgeschermde database onder beheer van de onderzoeksleidster, waarbij de haplotypen zijn doorgetrokken in de volledige rechte lijn.

Genographic project
De bepalingen van het wangslijmvlies worden uitgevoerd door de laboratoria van de Genographic organisatie, een onderzoeksgroep van het bekende tijdschrift ‘National Geographic’. Hun privacy regels zijn strikt. Zo worden alle monsters onder code onderzocht en komen uit de door ons benutte ‘Geno 2.0’ test geen medische of gezondheidskundige gegevens. Ook is deze test niet geschikt voor vaderschapsonderzoek of verwantschapsonderzoek naar recente bloedverwanten. Alleen informatie over ‘deep ancestry’, dus afstamming van honderden tot tienduizenden jaren geleden, wordt er door verkregen.

Anoniem
Wij geven de namen van de deelnemers niet vrij. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, ontvangt iedere deelnemer de codes van het eigen monster en kan op de website van het Genographic project zelf:

  1. zijn/haar laboratoriumgegevens nog eens inzien,
  2. zijn/haar naam toevoegen aan de eigen resultaten,
  3. zijn/haar deelnemer ID registreren,
  4. de eigen stamboom toevoegen,
  5. een profiel aanmaken,
  6. de gegevens ter beschikking stellen aan de openbare wetenschappelijke database,
  7. op zoek gaan naar personen elders in de wereld met dezelfde oude afstamming.
  8. verdere testen laten uitvoeren op eigen rekening.

Voor alle duidelijkheid: binnen het project ‘een Zeelster Slag’ gebeurt dit dus niet. Alle testmonsters worden ingestuurd en onderzocht onder naam en adres van J.E.M.H. van Bronswijk, de onderzoekersleidster van onze projectgroep.

Stambomen
Ook aan de mannelijke en vrouwelijke genealogieën die worden samengesteld voor het project ‘een Zeelster Slag’ kleven privacy-aspecten. Vandaar dat wij ook de genealogieën gecodeerd hebben waarbij iedere genealogie is genoemd naar de stammoeder of stamvader die rond 1650 tot de volwassenen behoorde binnen de parochie Zeelst-Meerveldhoven. Dit is een voorbeeld van een gecodeerde genealogie. Uit de gepubliceerde, geheel uitgeschreven genealogieën zijn alle levende personen verwijderd. Dit is een voorbeeld van een gepubliceerde uitgeschreven genealogie.

Onderzoeksgegevens
De gecodeerde onderzoeksgegevens vormen de basis voor publicaties en presentaties (o.a. op het internationale Congres van Genealogische en Heraldische Wetenschappen in Oslo, Noorwegen.