Genealogie

Informatiebijeenkomst ‘een Zeelster Slag’

Start afstammingsonderzoek ‘een Zeelster Slag’
2 juni 2013  museum ‘t Oude Slot

Frank van der Maden, voorzitter van Zeelst Schrijft Geschiedenis, opende de middag. Hij liet de talrijk aanwezigen een foto zien uit 1907, met daarop de kerk van Zeelst met de juist voltooide torenspits, een grote groep inwoners en op de achtergrond een café. De inwoners, waarvan we de naam (nog) niet weten en de bouw van de kerk noemde hij typische onderwerpen van onderzoek voor een heemkundekring. Het café vormde een bruggetje naar het café-project wat zijn afronding krijgt in september 2013.

Genetische genealogie
Vervolgens gaf Maarten Larmuseau, onderzoeker van de KU Leuven een uiteenzetting over nieuwe inzichten over onze herkomst via genetische genealogie in Vlaanderen. Na een algemene inleiding over de dragers van de erfelijke eigenschappen van de levende wezens en hoe die in de tijd kunnen veranderen. Om deze veranderingen te kunnen vaststellen kun je oud DNA gebruiken, maar dat geeft vele praktische problemen. Het gebruik van genealogieën daarbij in de mannelijke lijn (Y-chromosoom) of de vrouwelijke (mtDNA) geeft goede resultaten.


Maarten Larmuseau vertelt over genetische genealogie in Vlaanderen

Lodewijk de 17e
Hij ging in op enkele historische vraagstukken die met deze methoden zijn onderzocht, zoals de vraag of Lodewijk de 17e van Frankrijk de Revolutie overleefde. Via haren van zijn moeder Marie Antoinette in een amulet en een hart op sterk water van een in de gevangenis overleden persoon kon worden aangetoond dat deze gevangene Lodewijk de 17e was. Ook de ontdekking van de laatste rustplaats van Richard III van Engeland noemde hij. Voor Vlaanderen is gevonden dat er vanaf 1675 veel immigratie uit Noord Frankrijk was, zodat in de 17e eeuw 10% van de bevolking uit deze immigranten en hun nazaten bestond. Het Vlaamse onderzoek vond steeds plaats langs de mannelijke lijn.

Annelies van Bronswijk
Annelies van Bronswijk, de tweede spreker wist haar gehoor meteen aan zich te binden door eerst de kenmerken van de zeelstenaar te bespreken. Aan de reacties te merken herkende menigeen zich hierin. Hierna gaf zij een overzicht van het Zeelster slag-project.


Frank van der Maden geeft het woord aan Annelies van Bronswijk

Doopboek 1650
Door minimaal twee personen in onze tijd te koppelen via de genealogie aan dezelfde voorvader langs de mannelijke lijn of aan dezelfde voormoeder langs de vrouwelijke lijn van ca. 1650 kan door vergelijking van het DNA van deze personen in onze tijd, het DNA van de voorvader of voormoeder worden vastgesteld. Vervolgens kan dit DNA worden vergeleken met de kenmerken binnen reeds uitgewerkte stamboom van de mensheid. Van de takken in die stamboom kent men ook de trek over de aarde in eerdere tijden. Omdat een groot aantal van de directe mannelijke of vrouwelijke lijnen al zijn uitgestorven zullen alle mogelijke nakomelingen van de mensen die in het doopboek uit 1650 moeten worden nagetrokken. Gelukkig heeft Ad van Run 221.000 mensen uit deze regio in een genealogische database bijeen gebracht.

Ad van Run
In pauze, werd Ad van Run door velen bevraagd over hun eigen afstamming en de mogelijkheid om kandidaat te zijn voor de DNA-test. Ook werd wangslijmvlies afgenomen van Riek Senders-Sandkuyl. Zij is langs een vrouwelijke lijn afstamd van een vrouw,die voorkomt uit het doopboek uit 1650.


Ad van Run zoekt stamboomgegevens op voor de bezoekers


Afname van wangslijmvlies

Website
Na de pauze gaf Jac van Lieshout van Zeelst Schrijft Geschiedenis een toelichting over de webpagina’s van dit project. Gewezen werd op de pagina die gaat over de privacy binnen dit project. Ook de pagina waarop via vragen, namenlijsten en genealogieën kon worden vastgesteld welke rol een bezoeker van de website zou kunnen spelen binnen dit project werd besproken. Verder werd gewezen op de pagina’s met wetenschappelijke achtergronden. De presentatie met de trektocht van de mensheid gedurende de laatste 190.000 jaar liet zien wat er mogelijk is met DNA-onderzoek.

Spreekuur iedere 2e zaterdag van de maand
Tijdens de afsluiting werd gemeld dat iedere 2e zaterdag van de maand er een Zeelster slag-spreekuur is voor geïnteresseerden tussen 13.00 en 15.00 uur op de hooizolder in Het Oude Slot.