Herdenking

Herdenking 17 september

Het herdenkingsmonument op het Meiveld

Op zondag 17 september a.s. vindt weer de herdenking plaats van de 19 oorlogsslachtoffers die waren te betreuren op ’t Cobbeek en de Heuvelstraat bij het geallieerde bombardement op de eerste dag van Operation Market Garden bij de bevrijding van Zuid-Nederland.

Bij het monument nabij het Meiveld
Samenkomst om 18.00 uur bij het monument bij de noord-ingang van het Meiveld. Na afloop gaat onder aanvoering van het O.L.Vrouwegilde een stoet naar de kerk van Zeelst voor een eucharistieviering en een kranslegging bij het monument op het kerkhof. De organisatie van de herdenking op het Meiveld berust bij het comitée Dodenherdenking 4 mei/17 september. De herdenking in de kerk en op het kerkhof is in handen van de werkgroep 17 september 1944 van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis.

Uw aanwezigheid bij deze herdenking wordt door iedereen zeer op prijs gesteld.

Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september is opgericht om in Veldhoven de herdenkingen te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De werkgroep organiseert daarom ieder jaar op 4 mei een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef en op 17 september een Dodenherdenking bij het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van het bombardement op Zeelst op het Meiveld te Veldhoven.

Programma
18.15 uur: herdenkingsbijeenkomst op het Meiveld
18.40 uur: stille tocht naar de St. Willibrorduskerk
19.00 uur: herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk
19.40 uur: kranslegging grafmonument op het kerkhof
20.00 uur: einde herdenking, samenkomst met koffie en thee in ‘t Patronaat

Aan de herdenkingsbijeenkomst bij het monument ‘Een donderslag bij heldere hemel’ op het Meiveld wordt medewerking verleend door de Gemeente Veldhoven, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september, de werkgroep 17 september van de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, nabestaanden, het Onze Lieve Vrouwengilde, Harmonie L’Union Fraternelle, Scouting St. Aloysius, Amnesty International, Ambassade van Vrede Veldhoven en leerlingen van basisschool Zeelsterhof en het Sondervick College.

Na afsluiting van de herdenking bij het monument op het Meiveld, volgt een stille tocht naar de St. Willibrorduskerk te Zeelst waar een herdenkingsdienst zal plaats vinden. Naast de deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomst bij het monument zullen ook Pastor Frans Verhoeven deken em. en het Selster dameskoor hun medewerking hieraan verlenen.

Na afloop van de dienst in de kerk gaat een stoet naar het kerkhof waar bij het grafmonument o.a. een bloemstuk zal worden gelegd door nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement.

Rond 20.00 uur zal de herdenking ten einde zijn. Na afloop wordt in ‘t Patronaat aan de Blaarthemseweg koffie en thee geschonken.

Tot ziens op zondag 17 september 2017.
Komt u ook? U bent van harte welkom!