Herdenking

Herdenking bombardement 17 september

Impressie van de herdenking van 2017

Op maandag 17 september a.s. vindt weer de herdenking plaats van de 19 oorlogsslachtoffers die waren te betreuren op ’t Cobbeek en de Heuvelstraat bij het geallieerde bombardement op de eerste dag van Operation Market Garden bij de bevrijding van Zuid-Nederland.

Bij het monument nabij het Meiveld
Samenkomst om 18.15 uur bij het monument bij de noordingang van het Meiveld. Na afloop gaat onder aanvoering van het O.L.Vrouwegilde een stille tocht naar het kerkhof van Zeelst voor een kranslegging bij het monument op het kerkhof. De organisatie van de herdenking op het Meiveld berust bij het comité Dodenherdenking 4 mei/17 september. De herdenking op het kerkhof is in handen van de werkgroep 17 september 1944 van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis.

Uw aanwezigheid bij deze herdenking wordt zeer op prijs gesteld.

Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september is opgericht om in Veldhoven de herdenkingen te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De werkgroep organiseert daarom ieder jaar op 4 mei een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef en op 17 september een Dodenherdenking bij het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van het bombardement op Zeelst op het Meiveld te Veldhoven.

Programma
18.30 uur: herdenkingsbijeenkomst op het Meiveld (samenkomst vanaf 18.15 uur)
19.00 uur: stille tocht naar het parochiële kerkhof te Zeelst
19.15 uur: kranslegging bij het grafmonument op het kerkhof
19.30 uur: einde herdenking, samenkomst met koffie en thee in ‘t Patronaat
Aan de herdenkingsbijeenkomst bij het monument ‘Een donderslag bij heldere hemel’ op het Meiveld wordt medewerking verleend door de Gemeente Veldhoven, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september, de werkgroep 17 september van de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, nabestaanden, het Onze Lieve Vrouwengilde, Harmonie L’Union Fraternelle, Scouting St. Aloysius, Amnesty International, Ambassade van Vrede Veldhoven en leerlingen van Veldhovense basisscholen en het Sondervick College.

Na afsluiting van de herdenking bij het monument op het Meiveld, volgt een stille tocht naar het kerkhof van Zeelst waar bij het grafmonument o.a. een bloemstuk zal worden gelegd door nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement. Vanaf dit jaar zal er geen eucharistieviering meer plaatsvinden in de kerk. De stille tocht zal worden voorgegaan door het Onze Lieve Vrouwegilde.

Rond 19.30 uur zal de herdenking ten einde zijn. Na afloop wordt in ‘t Patronaat aan de Blaarthemseweg koffie en thee geschonken.

Tot ziens op maandag 17 september 2018.

Komt u ook? U bent van harte welkom!