Herdenking

Herdenking oorlogsslachtoffers september1944

De drukbezochte herdenking in 2014

Op 17 september a.s. zullen weer stil staan bij de 19 slachtofers die waren te betreuren bij het bombardement op ‘t Cobbeek en Heuvelstraat op het einde van de 2e wereldoorlog. Ook dit jaar zullen gemeentebestuur, harmonie, gilde, scouting, Ambassade van Vrede, Amnesty International en het Selster Dameskoor aan de herdenking deelnemen.

Samenkomst om 18.00 uur bij het monument hoek Heemweg/Heuvelstraat. Na afloop gaat onder aanvoering van het O.L.Vrouwegilde een stoet naar de kerk van Zeelst voor een eucharistieviering en een kranslegging bij het monument op het kerkhof. De organisatie van de herdenking berust dit jaar nog bij dezelfde werkgroep als die van vorige jaar onder de vlag van Zeelst Schrijft Geschiedenis. Vanaf volgend jaar zal de Stichting Dodenherdenking Veldhoven de organisatie op zich nemen.

Uw aanwezigheid bij deze herdenking wordt door iedereen zeer op prijs gesteld.