Herdenking

Indrukwekkende en sfeervolle herdenking

  • Impressie van de herdenking van 2017

Afgelopen 17 september hebben wij weer de slachtoffers herdacht van het bombardement van 17 september 1944.

Bij het monument op het Meiveld werd de herdenking gestart met mooie, stemmige muziek van harmonie L’Union Fraternelle.

Daarna werden toespraken, gedichten, een woordje namens nabestaanden door Jac van Lieshout en een toespraak van burgemeester Jack Mikkers gehouden. Deze heeft ook, samen met Lout Meijers van Herdenking Veldhoven 4 mei en 17 september, een krans gelegd.

Bij het opnoemen van de gevallenen werden door leden van de scouting, die met 19 fakkels aanwezig waren, bloemen gelegd ter nagedachtenis.

Na afsluiting van de herdenking bij het monument liepen wij in een herdenkingstocht, vooraf gegaan door leden van het Onze Lieve Vrouwe gilde, naar de kerk in Zeelst. Daar vond een herdenkingsdienst plaats onder leiding van pastor Frans Verhoeven en met muzikale begeleiding van het Selster dameskoor en leden van L’Union Fraternelle een plechtige dienst gehouden.

Na afloop in optocht naar het kerkhof waar door nabestaanden een bloemstuk werd gelegd bij het graf van de overledenen.

Als afsluiting werd in het patronaat onder een kopje koffie nog wat nagepraat.

Wij kunnen terugkijken op een indrukwekkende en sfeervolle herdenking die een steun betekent voor de nabestaanden. Dat wij de overledenen niet vergeten en mee willen werken aan een wereld vol vrede in plaats van oorlog.