Herdenking

Traditionele 17 septemberherdenking

De herdenking van de slachtoffers in 1950 met een declamatie door Frans Bazelmans.

Bij het monument nabij het Meiveld
Op 17 september a.s. vindt weer de herdenking plaats van de 19 oorlogsslachtoffers die waren te betreuren bij het bombardement op 17 september 1944 op ’t Cobbeek en de Heuvelstraat.

Programma
Om 18.00 uur wordt verzameld bij het monument “Een donderslag bij heldere hemel” nabij het Meiveld (kruising Heemweg/Heuvelstraat).
Om 18.15 uur begint de  herdenking met toespraken door de burgemeester en een nabestaande. Jongeren  leggen bloemen en er worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur en de nabestaanden.
Om 18.40 uur sluit de harmonie af met het Wilhelmus.

Herdenking bij het monument ‘Een donderslag bij heldere hemel’

Naar de kerk voor het overige programma
De deelnemers aan de herdenking gaan vervolgens in een stille tocht naar de H. Willibrorduskerk in Zeelst,  alwaar om 19.00 uur een herdenkingsdienst zal worden gehouden met muzikale medewerking van harmonie L’ Union Fraternelle en ‘t Selster Dameskoor. Aansluitend zijn er kransleggingen bij het grafmonument op het kerkhof namens de parochie en de nabestaanden, waarna om ca 20.00 uur de herdenking  wordt afgesloten.


Het grafmonument op het kerkhof in Zeelst

Aan deze herdenking werken mee:
Stichting Dodenherdenking Veldhoven
Gemeente Veldhoven
Stichting Zeelst  Schrijft Geschiedenis,
met  de werkgroep “Herdenking bombardement 17 september”
Parochie
Het O.L. Vrouwegilde
Scoutinggroep St. Aloysius
Harmonie L’ Union Fraternelle
’t Selster Dameskoor
Ambassade van Vrede

U bent allen van harte welkom om deze ceremonie bij te wonen.