Heemkamer

bibliotheek Veldhoven

Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis beschikt over een bibliotheek van tientallen boeken en atlassen over Zeelst en (regionale) heemkundige onderwerpen en een computersysteem met toegang tot onze documentatie-databank. Daarin is een schat aan uiteenlopende historische gegevens opgenomen, zoals:

  • archeologie van de omgeving
  • beeld- en geluidsdocumenten (ook interviews) over inwoners van en gebeurtenissen binnen ons woongebied
  • biografieverzamelingen en stamboombeschrijvingen van uit de woonomgeving komende personen
  • relevante gegevens over personen, zaken en namen

Vraag en antwoord
Wij dragen graag uit wat we al weten en gearchiveerd hebben over Zeelst. Wij zoeken ook graag samen met u naar meer antwoorden op uw en onze vragen. Ons documentatiecentrum is het trefpunt voor iedereen die in de geschiedenis van Zeelst wil duiken. Wellicht kunt u uw verhaal of foto’s eraan toevoegen. U bent van harte welkom een kijkje te nemen in onze documentatie, of gewoon wat ‘over vroeger’ te kletsen.

Erfgoedhuis
Tot voor kort was ons documentatiecentrum “De Hooizolder’ ondergebracht in museum ‘t Oude Slot’. Onze heemkundekring heeft onlangs, samen met de heemkundekringen van Veldhoven-Dorp en Oerle, de beschikking gekregen over een ruimte op de 1e etage van de  Bibliotheek aan het Meiveld in het centrum van Veldhoven. Inmiddels zijn de collecties van de drie heemkundekringen naar de nieuwe ruimte overgebracht. Het is de bedoeling dat de drie heemkundekringen zullen opgaan in een nieuw erfgoedhuis voor heel Veldhoven.

Openingstijden
Vanwege de maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, is het voorlopig niet mogelijk de nieuwe heemkamer te bezoeken.

Heemkamer
de Bibliotheek Veldhoven
1e etage
Meiveld 2
5501 KA Veldhoven