Kunstwerk Harks - De Wit

Het duo Harks – De Wit

De bromfietsact van het duo in het Philips Ontspannings Centrum in Eindhoven

Siraar de Wit werd in 1902 in Valkenswaard geboren. Hij trouwde met Adriana Louwers met wie hij elf kin­deren kreeg. Janus Harks werd in 1914 in Strijp geboren. Hij was getrouwd met Miet Veraart met wie hij drie kinderen kreeg. Vlak na de Tweede Wereldoorlog kruisten hun wegen en begonnen zij met gezamenlijke optredens. Niet al­leen in Veldhoven, maar ook in de rest van Brabant en in België stonden ze jarenlang op het podium met hun typetjes. Tot 1969 traden ze samen op.

Eremedaille
Vooral Siraar was actief in het bestuursleven. Janus stond bekend als een uitzonderlijk acteurstalent en speelde veel hoofdrollen. Beiden waren lid van de toneelvereniging Onderling Kunstgenot waar Siraar mede-oprichter van was. Dat was hij ook van de duivenvereniging de Vredesduif en voetbalclub UNA. Hij maakte deel uit van het bestuur van L’Union Fraternelle. Voor zijn waarde voor het maatschappelijk leven van Zeelst en zijn cultuur werd hij beloond met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau.

Bonte Avonden
Samen verzorgden ze de jaarlijkse Bonte Avond van harmonie L’Union Fraternelle en personeelsavonden voor Philips. Ook zetten zij zich in voor Herwonnen Levenskracht ten bate van de zieken. Janus was vijftig jaar lid van Herwonnen Levenskracht.

Siraar overleed in 1981 in Zeelst en in 2002 is Janus overleden in Veldhoven.


Januske de muzikant


Voordrachtskunstenaar Siraar de Wit in de hem typerende stijl en in volle actie.


Janus Harks zingt als ‘Sientje’ op de bruiloft van zoon Dook in 1968


Janus als ‘Pietje de schooljongen’


Tijdens de Bonte Avond (rechts Janus en vooraan in het midden Siraar)


Zwarte Piet Janus in ‘Weintersel’


Het duo tijdens een optreden in het Philips OntspanningsCentrum (POC)