Genealogie, Lezing

Afscheidscollege Prof. dr. Annelies van Bronswijk

Professor Annelies van Bronswijk was erg blij met het geschenk uit Zeelst: een replica van een tekening uit 1788 van de oude kerk van Zeelst. 

Op 29 juni jl. nam professor Annelies van Bronswijk afscheid van de  TU Eindhoven. Niet alleen voor professor van Bronswijk werd het, mede door de Koninklijke onderscheiding die haar na afloop werd verleend, een gedenkwaardige bijeenkomst. Dat gold ook voor de delegatie van Zeelst Schrijft Geschiedenis die bij het afscheid aanwezig was.

Prominente plaats voor Zeelst
Met veel genoegen en vervuld van trots waren zij getuigen van de prominente plaats die Zeelst innam in de afscheidsrede van professor van Bronswijk. Zeelst het middelpunt van de wereld en de wereldgeschiedenis. Zelden, vermoedelijk nooit nam Zeelst zo’n prominente plaats in tijdens een academische bijeenkomst met een dergelijke status. Dit alles dankzij de voormoeders van professor van Bronswijk. Die waren voor een belangrijk deel afkomstig waren uit Zeelst, te beginnen met haar stamgrootmoeder Barbara de Biese-Jacobs (<1623-1670). Professor van Bronswijk maakte daarbij dankbaar gebruik van de genealogische gegevens die haar door medewerkers van Zeelst Schrijft Geschiedenis beschikbaar waren gesteld.


Oudere vrouwen en haar technologie
In haar boeiende afscheidsrede, getiteld Oudere vrouwen en haar technologie, overbrugt professor van Bronswijk de kloof tussen het steeds groter wordende percentage oudere vrouwen in de vergrijzende samenleving enerzijds en anderzijds de neiging van de technologische wereld om zich bij de ontwikkeling van nieuwe producten primair te richten op jongere generaties. Op welke wijze professor van Bronswijk deze problematiek analyseert, welke aanpak zij bepleit en welke rol haar voormoeders uit Zeelst daarbij speelden, is na te lezen in de pdf-versie van haar afscheidsrede.