Lezing

Kempische Kiekjesmakers en Adellijke Aviateurs

Lezing door Jac. Biemans
zondag 24 maart 2013 – 14.00 uur
Kempische Kiekjesmakers en Adellijke Aviateurs
Grepen uit de fotografiegeschiedenis van Zuidoost-Brabant

In de tweede helft van de negentiende eeuw drong langzaam maar zeker de fotografie door in de Noordbrabantse Kempen. Aanvankelijk nog in kringen die zich deze nieuwe luxe konden veroorloven, maar uiteindelijk onder bredere bovenlagen van de bevolking. De fotografie stond vaak nog in dienst van de schilderkunst (De Buck en Gindra) of van bijvoorbeeld geïllustreerde bladen als de Katholieke Illustratie. Rond 1900 waren er in de Kempen ook al professionele fotografen actief zoals Jan Bijnen in Waalre. Maar ook enthousiaste amateurs als de oorspronkelijk uit Zeelst afkomstige linnenfabrikant Van Nuenen. Een van zijn foto’s laat een vroeg vliegtuig zien. In zijn lezing over de vroege fotografie in Zuidoost-Brabant gaat de spreker in op de achter-gronden van deze en andere beelden die ons uit die tijd zijn overgeleverd.

Jac. Biemans (Maarheeze 1963) studeerde geschiedenis aan de Katholieke (thans Radboud) Universiteit te Nijmegen. In 1991 studeerde hij cum laude af op een onderzoek naar het protestantisme in Budel en Maarheeze. Sindsdien werkt hij in het archiefwezen, momenteel als medewerker Educatie en PR bij het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. Hij is actief in de heemkunde en regionale geschiedenis van Noord-Brabant en sterk geïnteresseerd in historisch beeldmateriaal. De afgelopen jaren was hij beeldredacteur van diverse boeken over Noord-Brabantse plaatsen.