Necrologie

In memoriam Ad van Run

Op 7 december 2019 overleed op 86-jarige leeftijd heemkundige en genealoog Ad van Run.

Afkomstig uit Roosendaal bracht zijn werk bij het Nat Lab van Philips hem naar Veldhoven. Hij ging wonen op de Burgemeester van Hoofflaan nummer 110, was daar de eerste bewoner en heeft nooit meer een andere plek gezocht.

Archiefwereld
In Roosendaal had hij speciale belangstelling voor de plaatselijke flora en fauna. Neergestreken in Veldhoven wilde hij wel eens weten of er hier op dat gebied verschillen waren met het Roosendaalse. Om dat te weten te komen ging hij naar het streekarchief in Oirschot waar het archief van de gemeente Veldhoven toentertijd berustte. Helaas voor Ad kon men hem niet verder helpen. Omgekeerd was het zo dat ze op het archief best hulp konden gebruiken. De belangstelling bij Ad was gewekt en hij dompelde zich onder in de archiefwereld en maakte zich de oude geschiedenis van de gemeente Veldhoven helemaal eigen.

Publicaties
Hij publiceerde over diverse onderwerpen in Campinia, in het bijzonder over de geschiedenis van Meerveldhoven. In 1998 hielp hij onze heemkundekring met het samenstellen van de Kadastrale Atlas van de gemeente Veldhoven. Bij de presentatie van de Atlas mocht Ad een gemeentelijke onderscheiding ontvangen voor al hetgeen hij gedaan had als onderzoeker van de lokale geschiedenis.
Ook leverde Ad een grote bijdrage aan het in 2006 verschenen standaard werk over de geschiedenis van Veldhoven, “Van Toterfout tot heden” van de hand van Jean Coenen.

Genealogisch onderzoek
Nadien stond hij mee aan de wieg van het grote afstammingsonderzoek ‘Zeelsterslag’ van onze heemkundekring, wat komend jaar zal worden afgerond. In een krantenartikel uit 2010 kunnen we lezen dat Ad verknocht was aan genealogisch onderzoek: “Ik houd me al lang bezig met het uitzoeken van familiebanden. Dat is avonturierswerk in een onbekend land. Je houdt je bezig met tijdreizen.” Al deze reizen leverden een formidabel bestand op met daarin meer dan 250.000 namen. En alles voorzien van bronvermeldingen, Ad was zeer nauwkeurig en dat maakt zijn werk ook van wetenschappelijk belang.

Het uitzoeken van familiebanden is avonturierswerk in een onbekend land. Je houdt je bezig met tijdreizen.

Stamboomarchief
Het was Ad zijn wens dat heel zijn archief naar onze heemkundekring zou gaan, met de bedoeling dat de Veldhovenaar in de gelegenheid wordt gesteld daarvan kennis te nemen. En dan het liefst op dezelfde wijze zoals velen in het verleden met Ad contact zochten om hun stamboom samen te stellen en hij daarbij graag hulp bood. Deze behulpzaamheid hoorde helemaal bij Ad.

We wensen zijn familie veel sterkte. Hopelijk sterkt het hen om te weten dat Ad heel veel voor de geschiedschrijving van Veldhoven betekent.

Wij zijn bedroefd om zijn heengaan en zullen nog vaak aan hem denken.