Necrologie

In memoriam Felix de Vries

Op 20 juni j.l. stuurde Felix een appje dat hij ongeneeslijk ziek was en dat hij nog maximaal een jaar in het vooruitzicht had. Nog geen half jaar later, op 5 november overleed Felix in de hospice van huize Merefelt..

Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Felix heeft zich als een van de eersten aangemeld als lid van het Erfgoedhuis Veldhoven. Niet zo verwonderlijk, want hij was vanaf het begin zo’n twintig jaar geleden nauw betrokken bij het wel en wee van de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis. De heemkundekring van zijn geboortedorp waar hij zo trots op was en die nu is opgegaan in het Erfgoedhuis.

Was er bij de heemkundekring behoefte aan een laptop en je kwam er met Felix over te praten, dan wist je bijna zeker dat er binnen no time een laptop ter beschikking kwam. Ook bij de productie van onze eerste boeken nam Felix de zorgen van de penningmeester weg door een garantstelling, samen met een van zijn Zeelster vrienden uit de zakenwereld. Tot zijn grote verrassing mocht hij in 2009, uit handen van een “sigarenmaker” uit Meerveldhoven, het eerste exemplaar van het boek Zeelster Nijverheid in ontvangst nemen.

n deze tijd was Felix actief bij de renovatie van de Willibrorduskerk in Zeelst. Hij heeft hier, zeker ook met zijn handen, enorm veel uren in gestoken. Voor velen een hoogtepunt is de restauratie van alle kruiswegstaties, als een volleerd vakman heeft hij deze klus geklaard.


Toen bij de restauratie de initialen van de maker van de staties tevoorschijn kwamen heeft hij misschien wel een vreugdedansje gemaakt: F de V van Frans de Vriendt uit Antwerpen, maar net zo goed van Felix de Vries.

Niet alleen de restauratie van de kruiswegstaties nam hij onderhanden, ook het verfraaien van het orgel, de inrichting van de Mariakapel, waarvoor hij een prachtig beeld in Belgie is gaan halen.  en zeker niet in het minst de originele en fraaie kerststal die Felix ieder jaar met een paar vrienden weer opbouwde. Wat heeft hij een stempel op de renovatie gedrukt. Hoe jammer en voor ons onbegrijpelijk dat het afscheid van Annie en Felix niet in deze kerk mag plaatsvinden.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van Annie en Felix en we zullen nog vaak aan hen denken.