Necrologie

In Memoriam Frank van der Maden

Op 20 december j.l. is  filmhistoricus, archivaris en heemkundige Frank van der Maden op 67-jarige leeftijd overleden.

Frank stond aan de wieg van de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis. Vanuit zijn woonplaats Houten bij Utrecht nam hij daartoe in 1998 het initiatief. Gestart werd met een filmavond in café de Gouden Appel, nu Manhattan, waarop oude historische films werden getoond. Niet toevallig viel de keuze op dit thema omdat Frank bij zijn studie geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen bijzondere belangstelling toonde voor de cinema en het bioscoopwezen. In Nijmegen was hij medeoprichter van het Filmhuis Nijmegen, het huidige Lux.

Tot aan zijn pensionering werkte Frank 16 jaar voor de Brabant Collectie in Tilburg, waar hij coördinator Beeld en Geluid was. Hij wist in deze hoedanigheid belangrijke foto- en filmcollecties voor Brabant op te sporen en te behouden.

Bij de Heemkundekring in Zeelst, zijn geboortedorp, was Frank jarenlang als voorzitter bijzonder aktief. Vanuit zijn professionaliteit wist hij een groep om zich heen enthousiast te maken om onderzoek te doen naar de lokale historie. Hij was betrokken bij de totstandkoming van een hele reeks boeken over zijn geboortedorp, met als hoogtepunt in 2014 de publicatie over de Zeelster schoolmeester Jacques Cuijpers. Met behulp van diverse deskundigen kwam een prachtige uitgave tot stand over het leven en werk van deze veelzijdige onderwijzer. Frank keek terecht met trots terug op de totstandkoming van dit omvangrijke werk.

Ook heeft de herdenking in 2004 van de oorlogsslachtoffers uit ons dorp op 17 september 1944 aan Frank en veel medewerkers van Zeelst Schrijft Geschiedenis veel voldoening gegeven. In 2014 kreeg dit nog een vervolg met de plaatsing van een herinneringsmonument in het centrum van Veldhoven, op de plaats waar 70 jaar geleden de slachtoffers waren te betreuren. Bij al dit onderzoek naar gebeurtenissen in het verleden was Frank altijd op zoek naar de mens achter het verhaal.

Ook verzorgde Frank gedurende een aantal jaren een lezingencyclus in museum ’t Oude Slot met een scala aan onderwerpen. Hierbij dankbaar gebruik makend van zijn uitgebreide netwerk.

Als voorzitter wist Frank op bijzondere wijze richting te geven aan onze club: zeer veelzijdig en het liefst met diepgang in het onderzoek naar de lokale geschiedenis. Daarnaast was Frank een zeer aimabel persoon, met belangstelling voor het wel en wee van de medewerkers, altijd met respect voor de ander, kortom een prachtvent. Ondanks zijn ziekte probeerde hij tot het laatst zo veel mogelijk op de donderdagochtenden aanwezig te zijn op de Hooizolder, onze heemkamer in museum ’t Oude Slot. Zijn wens was nog een boekje uit te geven over zijn verzameling ansichtkaarten van Zeelst. Zover is het niet meer gekomen; het is nu aan ons om dat te verwezenlijken.

Bedroefd om zijn heengaan, zijn wij dankbaar voor al hetgeen Frank voor de gemeenschap van Zeelst heeft betekend. Wij zullen nog vaak aan hem terugdenken.

In het Eindhovens Dagblad van 27-12-2016 schreef Ad Adriaanse een necrologie. Deze vindt u hier.