Necrologie

In Memoriam Jan van Beers

4 maart 1919 – 29 september 2012

Op 29 september jl. overleed op 93-jarige leeftijd Jan van Beers. Niet alleen voor zijn familie, maar ook voor Zeelst en zeker voor onze stichting een gevoelig verlies.

Voor de inwoners van Zeelst was Jan decennialang een vertrouwd gezicht. Als verzekeringsagent kwam hij vaak bij mensen thuis. Voortdurend op weg van en naar klanten -toen nog op de fiets!- was zijn aanwezigheid in het straatbeeld van het naoorlogse Zeelst vertrouwd en vanzelfsprekend. De meeste families kende hij persoonlijk, vaak meerdere generaties. Van velen kende hij de onderlinge verwantschap en het persoonlijke wel en wee. Gezegend met een ijzersterke gezondheid en een heldere geest werd hij met het stijgen der jaren een unieke bron voor de geschiedenis van Zeelst.


Temidden van zijn Zeelsterse vriendenclub van toneelclub Onderling Kunstgenot en voetbalclub UNA in 1950.

Voor Zeelst Schrijft Geschiedenis was hij een geschenk uit de hemel. Steeds vonden we een belangstellend oor voor onze vragen en telkens opnieuw mochten we ons verbazen over zijn grote hoeveelheid kennis en goede geheugen. Met al zijn informatie heeft hij achter de schermen veel voor onze stichting betekend; er daarbij steeds voor wakend dat hij geen privézaken naar buiten bracht, waarvan hij in het verleden vanuit zijn beroep op de hoogte was.


Op de fiets naast wereldkampioen ploegen Rinus Schoonen in 1968.

Met veel waardering en dankbaarheid denken we aan hem terug. En als we weer eens zitten met de vraag wie er op oude foto’s staan of hoe het nu precies zat met iemands afstamming, zullen we zijn inbreng missen en tegen elkaar verzuchten: “Leefde Jan van Beers nog maar. Die zou het antwoord wel weten.”


Op 90-jarige leeftijd bij de boekpresentatie door Thieu Vlemmix in 2011.

We wensen zijn familie veel sterkte. Hopelijk sterkt het hen en is het hun tot troost te weten dat Jan niet alleen in hun familieherinneringen, maar ook in het collectieve geheugen van Zeelst een vooraanstaande plaats heeft verworven; een plaats die hij nog lang zal blijven innemen.

Namens heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis
Frank van der Maden
voorzitter