Necrologie

In Memoriam Piet Vermeulen

Na een lang ziekbed is op 16 november j.l. Piet Vermeulen overleden in de hospice van huize Merefelt.

Piet was er in 1998 samen met zijn vrouw Dorinne bij om onze heemkundekring een goede start te bezorgen. Het bestuurswerk schuwde hij niet,  want vanaf het begin tot in 2011 is hij bestuurslid geweest. Dit naast zijn werk voor het IVN, De Nieuwe Band en heemkundige vereniging de Acht Zaligheden in Eersel, waar hij al die jaren ook lid van was.

Zijn grootste interesse lag bij audio- en videoproducties. Piet heeft vele activiteiten van onze heemkundekring gefilmd, interviews opgenomen, oud filmmateriaal bewerkt en er waardevolle dvd’s van samengesteld.

Piet was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van veel van onze boeken. Een bijzondere vermelding verdient zijn inspanning bij de realisatie van het standaardwerk over de Zeelster schoolmeester Jacques Cuijpers in 2014. Hij heeft daar nog heel veel energie in kunnen stoppen en veel fijne contacten onderhouden met de kleinkinderen van meester Cuijpers.

Ook heeft Piet vanaf 2004 meegewerkt aan het ordenen, archiveren en toegankelijk maken van het archief van onze Willibrordusparochie in Zeelst. Met trots kon dan ook in 2007 een boek worden gepresenteerd over de geschiedenis van de parochie in al zijn facetten. Uiteraard werd ook die presentatie weer door Piet op een prachtige dvd gedocumenteerd.

Piet was altijd even opgewekt, bereidwillig, vriendelijk en hoffelijk. Bij problemen ging hij altijd mee op zoek naar oplossingen. Hij liet het dan niet bij woorden, maar ging gewoon aan de slag.

Tot het laatst toe probeerde hij op de hoogte te blijven van het wel en wee van onze heemkundekring. Zo bezocht hij ons enige tijd geleden nog op een donderdagochtend in de Hooizolder, onze ‘werkkamer’ in museum ‘t Oude Slot.

Piet heeft al die jaren heel veel voor onze heemkundekring betekend en daar zijn we hem erg dankbaar voor. Wij zijn bedroefd om zijn heengaan en zullen nog vaak aan hem terugdenken.