Necrologie

In memoriam Riny Koks – Koppens

Riny was geboren op 7 juni 1938 in Zeelst. De familie Koppens woonde aan de Blaarthemseweg in het huis wat bij iedereen bekend was onder de naam ‘De Woelige Stal’. In haar jeugd was zij actief bij de scouting en deed zij vrijwilligerswerk bij het Wit-Gele Kruis.

De laatste 29 jaren was zij vrijwilligster bij het Brabants Historisch Informatie Centrum in den Bosch, bij velen beter bekend onder de naam van Rijksarchief in de Citadel aldaar.

Uiteraard had Riny daar bijzondere belangstelling voor alles wat met de geschiedenis van Zeelst te maken had, en was zij voor onze Stichting steeds een prima informatiebron waar wij dankbaar gebruik van maakten. Zo voorzag zij ons archief van kopieën van alle 19e eeuwse persoonsgegevens van Zeelstenaren.
Als telg uit de familie Bazelmans was zij steeds behulpzaam met het onderzoek naar de geschiedenis van deze vooraanstaande Zeelstse familie. Ook had zij veel informatie over de Joodse familie Knoller die in de eerste dagen van mei, net voor de inval van de Duitsers, bij hen in het huis aan de Blaarthemseweg verbleef en zich nadien in Israël kon vestigen. Je kon altijd een beroep op haar doen en zij voelde zich dan meteen betrokken.

Riny droeg onze Stichting een warm hart toe en was samen met haar man Kees altijd aanwezig bij presentaties en tentoonstellingen.

Op 18 juli jongstleden is Riny geheel onverwacht overleden.