Necrologie

In Memoriam Siraar de Wit

Ons bereikte het bericht dat Siraar de Wit op 24 juni j.l. op 83-jarige leeftijd is overleden.

Siraar was net als zijn vader een rasechte voordrachtkunstenaar. Met sketches en zang en accordeonspel vermaakte hij gedurende heel veel jaren zijn publiek.
Onze heemkundekring maakte dan ook graag gebruik van zijn talenten zoals bij de opening van de tentoonstellingen over het Zeelster Boerenleven en de Zeelster Nijverheid.

DVD over zijn vader
Hoogtepunt voor ons was toch de presentatie van de DVD in 2014 met daarop een film waarin Siraar junior in woord en zang vertelt over het leven van zijn vader Siraar senior die samen met Janus Harks gedurende vele jaren een komisch duo vormde.

Onthulling kunstwerk voor zijn vader
Ook trad Siraar voor ons nog op bij de onthulling van het kunstwerk ter ere van het duo Harks en de Wit. Dit werd op initiatief van onze heemkundekring in 2014 geplaatst bij de entree van huize Sele aan de Blaarthemseweg in Zeelst.
Wij zijn Siraar dankbaar voor al hetgeen hij voor de gemeenschap en voor onze heemkundekring in het bijzonder heeft gedaan.