Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2012

21 november 1962 - De machtige bruine beuk ligt geveld op straat.

Als je als oudere Zeelstenaar de foto op de voorzijde van deze kaart ziet, overkomt je  een gevoel van nostalgie. Misschien in de oorspronkelijke betekenis van nostalgie:  het gevoel van iets kostbaars te zijn kwijtgeraakt. Of in de hedendaagse betekenis:   een herinnering uit een vervlogen tijd, ‘de goeie ouwe tijd’.


Het klooster staat op de foto zoals het door het kerkbestuur van Zeelst, onder aanvoering van pastoor Mommersteeg, in 1892 is gebouwd. De zusters van Schijndel namen vervolgens hun intrek  in het klooster voor het geven van onderwijs aan meisjes en het verzorgen van zieken en ouderen.  Naast het klooster zien we op deze foto uit omstreeks 1930 de kloosterboerderij (met geheel achterin
nog de boerderij van Tinus Verberne). In de oorlog was de kloosterboerderij door de Duitsers  in gebruik. Zij verwoestten de boerderij in september 1944 toen de geallieerden in aantocht waren.  De boerderij werd niet meer herbouwd. Voor de schaduw op de foto zorgt de imposante beuk  bij de ingang van de pastorie. Begin jaren zestig van de vorige eeuw werd hij geveld. Ook het klooster is niet meer.

Wel gebleven in Zeelst is de boerderij waar nu museum ‘t Oude Slot is gevestigd en waar wij van Zeelst Schrijft Geschiedenis sinds kort een eigen plek hebben gevonden.

Bestuur en medewerkers wensen U een gezond en gelukkig 2012 toe.