Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2016

De kerk van Zeelst getekend door Josua de Grave in 1674

In het afgelopen jaar is een tekening uit 1674 van de kerk van Zeelst ontdekt in het prentenkabinet van het Rijksmuseum. Tot dan toe werd dit kerkje toegeschreven aan Steijl in Noord Limburg. Ook werd dit jaar door de nieuw gevormde Christus Koning parochie naar buiten gebracht dat onze H. Willibrorduskerk op 7 november 2016 aan de eredienst zal worden onttrokken. Gelukkig is een aantal enthousiaste mensen opgestaan om alle mogelijkheden te onderzoeken om in ieder geval het beeldbepalende gebouw voor het kerkdorp Zeelst te behouden. Wij wensen hen daarbij heel veel succes.

Bestuur en medewerkers van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis wensen u een gezond en gelukkig 2016 toe.