Overig

Een beetje carnavalsgeschiedenis

Tot 1962 was het Veldhovense carnaval een langzaam uit de kluiten groeiend café-carnaval, met neiging tot groot-Veldhovense activiteit zoals een optocht, een sleuteloverdracht e.d. De gemeente Veldhoven, zich bewust van de beperktheden als gevolg van het bestaande café-clubsysteem en wel een groot-Veldhovens carnaval wensend, zocht naar een overkoepelend organisatiecommitee en deed een beroep op notabelen en middenstand op tot oprichting van iets dergelijks te komen.

Groot-Veldhovense carnavalsvereniging
Op 2 februari 1962 werd door de toen bestaande carnavalsverenigingen (naar eigen zeggen) een overkoepelend orgaan gevormd, ‘de Frotters’ genaamd,  dat zichzelf de allure aanmat van een groot-Veldhovense carnavalsvereniging die het carnaval in heel Veldhoven zou gaan behappen. De al bestaande (gezamelijke café-)carnavalsverenigingen hadden daardoor al gauw het gevoel dat ze aan de kant geschoven werden en er ontstond al snel protest tegen deze gang van zaken.

Pamflet
Aanvankelijk werd deze tweespalt op informele wijze uitgevochten, maar naar aanleiding van krantenartikelen in het Eindhovens Dagblad (9 oktober 1964) en in de Kempenaar (29 oktober 1964) zocht men de confrontatie meer direct. Er werd een pamflet rondgedeeld van ‘de gezamelijke Carnavalsverenigingen’, gedateerd 31 oktober 1964, waarin de gezamelijke carnavalsverenigingen constateerden dat het, als gevolg van de onenigheden op 7 oktober 1964 afgetreden. bestuur van het ‘Overkoepelend Orgaan’ zich noemende ‘De Frotters’ na hun aftreden verder wilden gaan als niet meer overkoepelende carnavalsvereniging  ‘De Frotters’. De gezamelijke carnavalsverenigingen vonden dat de naam van ‘De Frotters’ was voorbehouden aan het door hun opgerichte overkoepelende orgaan en dus niet gebruikt mocht worden door een nieuwe carnavalsvereniging.

‘De Frotters’ bleven echter van mening dat de macht van hun bestuur weliswaar (nota bene door de protesterende gezamelijke verenigingen) beperkt was, maar dat nog steeds dezelfde vereniging aktief was voor hetzelfde carnaval in Veldhoven en dus de naam carnavalsvereniging ‘De Frotters’ mocht blijven gebruiken. En daarbij is het ook gebleven.

Dus ervan uitgaande dat ‘De Frotters’ nog bestaan en opgericht zijn op 2 februari 1962 bestaat die carnavalsvereniging nu 50 jaar.