Overig

Graf burgemeester Janssens gerestaureerd

Restauratie graf van oud-burgemeester Janssens van de voormalige gemeente Zeelst voltooid
Op Allerzielen, woensdag 2 november a.s. zal na de eucharistieviering van 19.00 uur op het kerkhof in Zeelst aandacht worden geschonken aan de restauratie van het graf van deze oud-burgemeester, overleden in 1915.

Korte plechtigheid
Na afsluiting van de Allerzielenviering op het kerkhof zal in een korte plechtigheid het graf gezegend worden en er zal een kaars worden gebrand namens de parochie. Leden van het Kerkbestuur, het O.L.Vrouwegilde, de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, de gemeente Veldhoven en het Wijkplatform Zeelst zullen hierbij aanwezig zijn. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Burgemeester van Zeelst
Antonius Janssens wordt in 1892 gekozen tot burgemeester van Zeelst. Er heersten in die tijd grote politieke tegenstellingen in het kleine dorp Zeelst, waarbij het er in de gemeenteraadsvergaderingen hard aan toe ging. In 1893 bouwt hij op de hoek Binnenweg/Broekweg het nu nog aanwezige herenhuis ‘Selstadium’.


In 1898 steunt hij de gezamenlijke boeren met het stichten van een zuivelfabriek, en in 1903 is hij de eerste voorzitter van de plaatselijke afdeling van de NCB. In 1904 is hij aktief bij de oprichting van steenfabriek De Koraal aan de Blaarthemseweg. Hij is burgemeester geweest in een periode van grote sociale en economische veranderingen: de aanleg van verharde wegen, de aanleg van het electricteitsnet, de eerste fabrieken in Zeelst, de boeren en arbeiders die zich gaan verenigen, het onderwijs aan meisjes gaat van start. Na Janssens krijgt Zeelst nog 2 burgemeesters alvorens Zeelst in 1921 opgaat in de grote gemeente Veldhoven.


Slechte staat
Enige tijd geleden werd geconstateerd dat de grafzerk op het graf van deze oud-burgemeester dringend moest worden gerestaureerd.  Thieu Vlemmix schreef ‘t in zijn boek ‘Die van Zeelst, een onbuigzaam volk’: “Het graf van Antonius Janssens op het kerkhof van Zeelst verkeert anno 2009 in slechte staat. Het lijkt wel of de Habrakens en Bazelmansen -vanuit hun fraaie graftombes vlak naast hun rivaal- alsnog wraak nemen.” 

Restauratie mogelijk gemaakt
Omdat het jammer zou zijn dat dit gedenkteken van een bestuurder, met grote betekenis voor de lokale gemeenschap, verloren zou gaan, namen het Kerkbestuur, het O.L.Vrouwegilde, De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis het initiatief om de restauratie financieel mogelijk te maken. De gemeente Veldhoven ondersteunde dit initiatief en stelde het Wijkplatform Zeelst in staat om ook een financiële bijdrage te leveren.