Overig

Lintjes voor Zeelstenaren

De lintjesregen is ook dit jaar niet geruisloos aan Zeelst voorbij gegaan. Maar liefst vijf mensen, actief in en voor de Zeelster gemeenschap zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden.

Jan Bressers

Jan Bressers mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

L’Union Fraternelle
Jan is voorgedragen vanwege zijn verdiensten voor harmonie L’Union Fraternelle en onze Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis. Onlangs is Jan gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap van L’Union Fraternelle waar hij jonge klarinettisten opleidde, als lid van de instrumenten commissie mede zorgde voor de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten. Ook zorgde hij ervoor dat afgeschreven instrumenten terecht kwamen bij de Van Der Looy Welfare Foundation Sri Lanka.

Zeelst Schrijft Geschiedenis
Jan is medeoprichter van ZSG en vanaf het begin in 1998 secretaris-penningmeester. Dankzij Jan was de stichting in staat, zonder subsidie en zonder contributie (ZSG is geen vereniging, dus geen contributie) een groot aantal boeken uit te geven en financieel gezond te blijven. Hij toont een grote inzet om alles wat maar met Zeelst te maken heeft grondig te bestuderen en en uitvoerig te documenteren. Zijn bijdragen aan de inhoud van de uitgegeven boeken mag niet onderschat worden. Ook was Jan lid van het comité dat het initiatief nam voor het oorlogsmonument ‘Donderslag bij heldere hemel’ dat nu op het Meiveld staat. En hij was lid van het comité dat het kunstwerk voor het komische duo Harks en De Wit mogelijk maakte.

Thieu Vlemmix

Ook Thieu Vlemmix is onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Thieu is een echte Zeelstenaar en het ligt dan ook voor de hand dat hij al vanaf de oprichting van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis in 1998 nauw betrokken is bij haar activiteiten. Ook voetbalvereniging UNA houdt Thieu enorm bezig. En sinds 2000 is hij vrijwilliger bij biljartvereniging De Kleine Man in Zeelst.

Schrijver
De specifieke kwaliteit van Thieu is zijn vaardigheid als schrijver. Zo schreef hij onder meer stukjes voor de Veldhovense Weekbladen. Maar het meest aansprekend zijn toch wel de boeken van Thieu over Zeelst, de Zeelstenaren en het Zeelster verenigingsleven. In 2008 verscheen ‘Verloren Dorp, Het Zeelst van vroeger’, en in 2010 het vervolg daarop: ‘Die van Zeelst, een onbuigzaam volk’. Hij heeft hiermee heel veel mensen een plezier gedaan, en niet in het minst onze heemkundekring – ook al omdat de baten van de boeken er naar toe gingen.

UNA
Noem iets binnen de Zeelster voetbalvereniging UNA en Thieu heeft het gedaan. Jeugdtrainer, begeleider, secretaris van de seniorencommissie en zelfs stadionspeaker. En uiteraard laat hij zich ook niet onbetuigd als schrijver van columns op de website van UNA. Ook die columns zijn in boekvorm verschenen.

Heemkundekring ZSG
Door zijn inzet weet hij ook prachtige zaken te realiseren, zoals het kunstwerk voor het Zeelster komische duo Harks en De Wit. Sinds 2014 is dit kunstwerk te bewonderen aan de voorzijde van huize Sele. Ook fungeert Thieu voor de heemkundekring als gids bij wandelingen door Zeelst: 6 juli gaat hij weer op pad met de leden van de Zonnebloem afdeling Zeelst.
Een welgemeende felicitatie voor Jan en Thieu. Een mooie waardering voor hun bijzondere verdiensten voor onze heemkundekring.

Maar er zijn nog meer lintjes naar Zeelst gegaan. Van harte proficiat ook Sjef van Rooij, Henk Coolen en Mark Baselmans.

Sjef van Rooij

Al sinds 1967 is Sjef van Rooij vrijwilliger bij Harmonie L’Union Fraternelle waarvan hij al 60 jaar lid is. Maandelijks haalt hij het oud papier op voor deze club. Als lid van de instrumentencommissie (1985-2015) zorgde hij voor de aanschaf, opslag, reparatie en onderhoud van de instrumenten. In 2015 was Van Rooij mede-initiatiefnemer van de eerste Zeelster kerstmarkt. Ook was hij samen met twee zussen een aantal jaar mantelzorger voor een dementerende zus. Sjef is ook actief in het Onze Lieve Vrouwe gilde, vrijwilliger van het patronaat en in de onderhoudsploeg van UNA. Sjef brengt al jaren de Last Post ten gehore bij het grafmonument op het kerkhof in Zeelst tijdens de herdenking van de slachtoffers van het bombardement van 17 september 1944. Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk Coolen

Voor zijn inzet binnen de handboogsport is Henk Coolen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1965 tot 1975 was hij afdelingsbestuurslid en kringbestuurslid van de Nederlandse Handboogbond. Hij was bestuurslid van handboogvereniging L’Union Fraternelle en penningmeester van handboogvereniging VZOD. Ook was hij gediplomeerd trainer. Sinds 1996 is Coolen beheerder van de accommodatie van handboogvereniging VZOD en organisator van promotie-acties.

Mark Baselmans

Sinds 1991 bekleedt Mark Baselmans verschillende functies bij Scoutinggroep St. Aloysius. Hij was leider en teamleider van de verkennersgroep, teamleider van de explorers, penningmeester, beheerder van de blokhut, aanspreekpunt en voorzitter. Daarnaast is hij vrijwilliger bij en secretaris van Speeltuinvereniging Kabouterdorp. Sinds 2010 is Baselmans coördinator van de afdeling Veldhoven van Jantje Beton. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto’s: Fotopersburo van de Meulenhof BV