Overig

Lintjes voor Zeelstenaren

Op dinsdag 26 april kregen 16 Veldhovenaren een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jack Mikkers. Hieronder waren 4 inwoners van Zeelst, Drie daarvan kregen de onderscheiding mede vanwege hun grote verdienste voor onze heemkundekring. Vanaf deze plaats voor allen een welgemeende felicitatie: ze hebben het verdiend.

Corry Coolegem-van Herwaarde
Corry is sinds 1985 vrijwilliger voor de Stichting Samen Verder, afdeling Eindhoven. Zij is lid van de werkgroep die de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte organiseert. Verder is zij betrokken bij het regio-overleg , organiseert zij tentoonstellingen en werft zij nieuwe vrijwilligers. Ook draagt zij zorg voor de publiciteit.
In Zeelst is Corry actief als vrijwilliger bij parochie Christus Koning en is zij bestuurslid en vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Zeelst.

Drie van de gedecoreerden uit Zeelst: Leo Moonen, Corry van Coolegem – van Herwaarde en Grard Snelders

Leo Moonen
Leo is medeoprichter van de afdeling Zeelst van De Zonnebloem, waarvoor hij nog steeds actief is. Sinds 1994 is hij vrijwilliger bij de Stichting Van Der Looij Welfare Foundation. Deze stichting heeft als doel kansarme kinderen in Sri Lanka onderwijs te bieden. Bij UNA was Leo in de loop der jaren bestuurslid, lid van de kantinecommissie en lid van de redactie van UNAniem, het clubblad.
Ook was hij één van de initiatiefnemers voor het kunstwerk/monument ter herinnering aan het artiestenduo Harks en De Wit, dat nu in de voortuin van Huize Sele staat. Verder legde hij gedurende vele jaren in de decembermaand huisbezoeken af in de rol van goedheiligman voor twee buurtverenigingen in Zeelst.


Leo en Grard, een duo monumentenbouwers

Grard Snelders
Grard is vanaf de oprichting tot 2008 voorzitter geweest van Zeelst Schrijft Geschiedenis en is daarna actief gebleven als vrijwilliger.
Hij was één van de initiatiefnemers voor het monument “Een donderslag bij heldere hemel” voor de slachtoffers van het bombardement op Zeelst op 19 september 1944. Het monument is nu te zien bij de noordkant van het Meiveld en komt over enige tijd op het Meiveld te staan.
Eerder was Grard sportleider van de sportgroep van de Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Zeelst. Ook zijn verdiensten voor UNA mogen niet onvermeld blijven. Hij was commissielid, jeugdvoorzitter en lid van de arbitragecommissie.

Piet Vermeulen
Piet is lid van Zeelst Schrijft Geschiedenis , waarvan jaren als bestuurslid. Hij heeft vele gebeurtenissen in Zeelst voor de heemkundekring en dus voor het nageslacht vastgelegd op video. De DVD’s die vaak bij de boeken van ZSG werden uitgegeven waren van zijn hand. Ook bij de digitalisering van het parochiearchief van Zeelst was hij actief.


Piet was niet aanwezig vanwege een welverdiende vakantie in Griekenland. Hier een actiefoto van het digitaliseren van het parochiearchief van Zeelst

Aan het project “Jacques Cuijpers” heeft Piet een grote bijdrage geleverd. Hij legde de contacten met de nazaten van Cuijpers, spoorde veel materiaal op en was een van de schrijvers van dit indrukwekkende werk. Piet is ook vice-voorzitter van Stichting Baanloze Project “De Nieuwe Band”  in Veldhoven. Verder was hij ook bestuurslid van Heemkundige Studie Kring “De Acht Zaligheden” in Eersel en redactielid van het tijdschrift “De Rosdoek”. Daarnaast was hij oprichter en bestuurslid van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem, waarvan hij nog altijd vrijwilliger is. Bij de Stichting Samenwerking Veldhoven – Jarocin, een samenwerkingsverband met een Poolse gemeente, was Piet ook vrijwilliger.