Overig

Red de Oude Pastorie

De Oude Pastorie in Veldhoven dreigt haar cultuurhistorische waarde te verliezen. U kunt helpen om dat te voorkomen.

De Oude Pastorie in Veldhoven (Dorpstraat 93-95) is een rijksmonument dat in 2017 door de vorige eigenaar van binnen vrijwel helemaal gesloopt is. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken heeft er sindsdien alles aan gedaan om de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument zo goed mogelijk te herstellen. Volgens een recent bouwhistorisch onderzoek wordt de cultuurhistorische waarde van de Oude Pastorie vooral bepaald door de indeling en de aankleding van de ruimtes in het pand. In het rapport over dit onderzoek wordt bovendien aangegeven hoe de bijzondere stijl van de Oude Pastorie kan worden hersteld.

De gemeente Veldhoven heeft echter toestemming gegeven om in de Oude Pastorie vijf appartement te bouwen waardoor de monumentale waarde van het interieur geheel verloren gaat. Middels een rechtszaak heeft de Stichting geprobeerd om dat te voorkomen. De rechter in Den Bosch oordeelde echter dat de Stichting in deze kwestie niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.
De raadsman van de Stichting is van mening dat er toch mogelijkheden zijn om voor de Stichting de kwalificatie belanghebbende hard te kunnen maken. Eén van de elementen daarin is dat de Stichting kan aantonen dat ze brede steun vanuit de bevolking krijgt.

Steunbetuiging
Als u met de Stichting van mening bent dat de Oude Pastorie als volwaardig rijksmonument gehandhaafd moet blijven, stuur dan a.u.b. een steunbetuiging naar veldhovendorp@gmail.com

Natuurlijk heeft het de voorkeur dat u uw eigen woorden kiest maar mocht u geen inspiratie hebben om een pakkende tekst samen te stellen, kopieer dan a.u.b. onderstaande voorbeeldtekst en stuur die naar veldhovendorp@gmail.com.

Voorbeeldtekst
Graag betuig ik mijn steun aan de Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken in haar poging om te voorkomen dat in de Oude Pastorie in Veldhoven met het adres Dorpstraat 93-95 vijf appartementen worden gebouwd. Ik beschouw de Stichting als belanghebbende omdat ze in deze zaak ook spreekt en handelt namens mij als (oud)-Veldhovenaar die het belangrijk vindt dat ons cultuurhistorisch erfgoed in het algemeen en het rijksmonument de Oude Pastorie in het bijzonder behouden blijft.

Vergeet uw naam niet onder de tekst te zetten.

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!