Uit de pers

750 jaar Onze Lieve Vrouwe Gilde

Het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Zeelst viert dit jaar het 750-jarig bestaan. Foto: Ad Adriaans

Volgens de overlevering is het Gilde van Onze Lieve Vrouwe tot Zeelst en Meerveldhoven in 1269 opgericht. Dit jaar vieren de gildebroeders dan ook het 750-jarig bestaan.

Het oudste tastbare bewijs van de leeftijd van het gilde is een zilveren koningsschild uit 1619. “Zoals bij veel gilden het geval is, zijn ook bij ons gilde veel oude documenten verloren gegaan bij een brand”, zegt opperdeken Mack van de Gevel. Dat zal vandaag de dag niet meer gebeuren, weet deken-schrijver Wim van Loon. “Ik schrijf bijna niets meer, maar hou alles zoveel mogelijk digitaal bij waardoor er niets meer verloren kan gaan.” Het zijn drukke tijden voor Van Loon. De jubileumviering vergt veel tijd aan vergaderen en het uitwerken van verslagen. Ook de contacten met diverse instanties worden door hem verzorgd.

Zondag 5 mei trokken de 75 leden voor de eerste keer dit jaar hun kostuum aan. Ze lopen ze dan van het gildehuis (partycentrum Manhattan) met slaande trom naar Meerveldhoven. Ze bezoeken dan het Lof om 15.00 uur in de Christus Koningkerk en openen daarmee de meimaand. De jaarlijkse patroonsdag is op 11 mei. De gildeleden bezoeken dan een mis in de H. Willibroduskerk die volgens traditie begeleid wordt door het Selster Dameskoor.

De gildekamer staat sinds 1996 aan de Blaarthemseweg. Van de Gevel: “We zaten indertijd aan het Hoornven waar we moesten wijken voor nieuwbouw. De gemeente bood ons toen de locatie aan de Blaarthemseweg aan. In 2016 breidden we de accommodatie uit met 86 vierkante meter.” Elke woensdagavond komen 30 à 40 leden naar het onderkomen. In de wintermaanden katten en rikken ze. Vanaf eind april tot eind september wordt er geschoten met geweer en kruisboog of een spelletje jeu-de-boules gespeeld. De gemiddelde leeftijd van de leden is 61 jaar. Het jongste lid is 25. De saamhorigheid is groot. “We zijn een broederschap. Samen iets doen, samen eropuit trekken en elkaar helpen als dat nodig is. We hebben veel handige leden.”

Jubileumactiviteiten
In het kader van het jubileum vindt een aantal activiteiten plaats. Van Loon: “Op zondag 12 mei vindt de schietwedstrijd Koning der Koningen plaats. Dan treden we naar buiten. Op de parkeerplaats bij De Spar strijden dan 25 koningen uit de regio om de titel. Op 30 juni houden we een kleine gildedag waaraan de 5 gilden uit Veldhoven deelnemen. De jaarlijkse kruisboogwedstrijd om het Gemeenteschild vindt dit jaar op ons terrein plaats. En met een feestavond op 7 september sluiten we het jubileumjaar af.”

Veldhovens Weekblad, 8 mei 2019
Ad Adriaans